07136476172 - 09172030360 [email protected]
4 نوع درمان ADHD برای بزرگسالان

4 نوع درمان ADHD برای بزرگسالان

اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) یک اختلال رشدی عصبی است که با بی توجهی و/یا تکانشگری و بیش فعالی مشخص می شود. ADHD در دوران کودکی شروع می‌شود اما تا 60 درصد مواقع تا بزرگسالی ادامه می‌یابد. (منبع) در بسیاری از موارد، ADHD در بزرگسالی پس از به فراموش سپردگی در...
چرا به ADHD بزرگسالان به اندازه کودکان توجه نمیشود؟

چرا به ADHD بزرگسالان به اندازه کودکان توجه نمیشود؟

امروزه افزایش چشمگیری در درخواست‌های تشخیص اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) در بزرگسالان دیده میشود. اماADHD چیست و چرا به طور ناگهانی به چیزی تبدیل شده است که عموم مردم و متخصصان باید از آن آگاه باشند؟ ADHD چیست؟ ADHD یک اختلال عصبی رشدی مادام العمر است که در آن...