07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

پژوهشگران می گویند یک برنامه ی موبایل جدید توانایی این را دارد که در طول سه ماه، ویژگی های شخصیتی ای را که در خود دوست ندارید، عوض کند.

ویژگی های شخصیتی با چه سرعتی قابل تغییر هستند؟

یک تیم  پژوهشی بین المللی،با هدایت دانشگاه زوریخ نشان داده اندکه استفاده ی روزانه از یک برنامه ی موبایل، می تواند ویژگی های شخصیتی مورد نظر شما را در عرض سه ماه تغییر دهد.  و سه ماه پس از مداخلات نیز تغییرات هنوز قابل توجه خواهد بود.

ویژگی های شخصیتی مانند وظیفه شناسی یا اجتماعی بودن، الگوهایی از تجربه و رفتار هستند. این الگوها در طول زندگی ما قابل تغییر می باشند.

تغییرات معمولا به آرامی رخ می دهند و افراد به تدریج طبق ویژگی های محیط و جامعه، تغییر می کنند.

اما هنوز به طور کامل مشخص نیست که آیا امکان آن وجود دارد که ویژگی های شخصیتی در مدت زمانی کوتاه و بسته به هدف، تغییر یابند؟

پژوهشگران دانشگاه زوریخ در پژوهشی جدید تلاش کردند به این سوال پاسخ دهند.آن ها این کار را با یک مداخله ی دیجیتالی انجام داده اند.

در این پژوهش حدود 1500 نفر با یک برنامه ی موبایل ، به مدت سه ماه بررسی شدند و پژوهشگران میزان و نحوه ی تغییر شخصیت آنان را مورد بررسی قرار دادند.

5 ویژگی اصلی شخصیتی، گشاده رویی، وظیفه شناسی، اجتماعی بودن یا برونگرایی، ملاحظه گری ( مطلوب بودن) ، و آسیب پذیری احساسی ( نوروتیسیزم) مورد بررسی قرار گرفته شد. برنامه ی موبایل، شامل عناصری برای انتقال دانش، فعالسازی رفتاری و خودنگری، و دیدن فیدبک پیشرفت بود.

همه ی ارتباطات مربوط به این برنامه و ارتباط با هدایتگر(که یک چت بات بود) به صورت مجازی انجام شد. چت بات به صورت روزانه شرکت کنندگان را حمایت می کرد تا به اهداف خود برای ایجاد تغییرات شخصیتی برسند.

 

 

 

تغییرات ایجاد شده پس از سه ماه

بیشتر شرکت کنندگان گفته بودند که می خواهند آسیب پذیری احساسی خود را کاهش دهند، وظیفه شناسی خود را بهبود دهند یا بیشتر اجتماعی باشند. افرادی که در این مداخله ی دیجیتالی بیش از سه ماه شرکت کرده بودند، موفقیت های بزرگتری در رسیدن به این اهداف نشان دادند.این آمار در مقایسه با افرادی بود که فقط برای دو ماه از این برنامه ی موبایل استفاده کرده بودند.

دوستان نزدیک و اعضای خانواده ی شرکت کنندگان نیز این تغییرات را در ویژگی های شخصیتی این افراد مشاهده کردند. این تغییر در افزایش ویژگی های شخصیتی مشهود تر بود اما در مورد ویژگی هایی که افراد قصد کاهش آن را داشتند، این تغییر کمتر قابل مشاهده بود.

این افراد بیشتر شامل کسانی بودند که هدف را کاهش آسیب پذیری احساسی اعلام کرده بودند. این فرایند کاهش آسیب پذیری، کمتر از بیرون قابل مشاهده و لمس است.

همچنین افراد شرکت کننده و دوستان نزدیک آن ها، سه ماه پس از اتمام این مداخله نیز، تغییرات شخصیتی ایجاد شده توسط این برنامه ی موبایل را تایید کردند.

 

این نتایج شگفت انگیز نشان می دهد که ما برده ی ویژگی های شخصیتی خود نیستیم، بلکه می توانیم آگاهانه تغییراتی در الگوی رفتاری و تجربه ای خود ایجاد کنیم.

 

یافته های این پژوهش همچنین نشان می دهد تغییرات در ساختار شخصیتی ، سریعتر از آنچه قبلا فکر می کردیم، رخ می دهد.

تاثیرات برنامه های موبایل، می توانند در زندگی روزمره ی ما کاربرد داشته باشند. اما این پژوهش ها هنوز نوپا هستند و شواهد بیشتری نیاز است تا مداخلات دیجیتالی، اعتبار بیشتری بگیرند.

منبع:

neurosciencenews.com

مطالب مرتبط:

از “نظریه ی بازی ها” تا پژوهش های جدید در مورد “شخصیت قربانی”

آیا فصل مورد علاقه با ویژگی های شخصیتی ما ارتباطی دارد؟

اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال را بشناسیم

“اختلال شخصیت” چیست؟

4 ویژگی یافت شده در افرادی که از نظر روانشناختی سالم هستند.

دوران کرونا چه چیزی در مورد درونگرایی-برونگرایی به ما یاد داد؟

5 نشانه که شما از ذهن آگاهی بالایی برخوردار هستید.