07136476172 - 09172030360 [email protected]

تجربه درمان وزوز گوش: آیا استرس و اضطراب باعث وزوز گوش می شوند؟

اضطراب به طرق مختلف بر افراد تأثیر می گذارد، از ایجاد احساس ناراحتی گرفته تا ایجاد مشکل در خواب. در برخی افراد، می تواند باعث زنگ زدن در گوش شود که به عنوان وزوز گوش نیز شناخته می شود. افراد مبتلا به وزوز گوش ممکن است صدای زنگ، وزوز، خش خش یا سایر صداهایی را بشنوند که...