07136476172 - 09172030360 [email protected]

یک نوتروپیک موثر و طبیعی در درمان اضطراب

مغز به  5-HTP و  l-tryptophan برای تولید سروتونین نیاز دارد.

   5-HTP و  l-tryptophan به طور گسترده به عنوان درمان های جایگزین اضطراب فراگیر استفاده می شوند. هر دوی این ها آمینو اسید هایی هستند که برای تولید سروتونین در مغز لازمند. به طور کلی به دلیل نتایج بزرگتر از تحقیقات که مصرف 5-HTP برای اضطراب را پشتیبانی می کنند، 5-HTP به l-tryptophan ترجیح داده میشود.

5-HTP شدت اضطراب فراگیر را کاهش می دهد.

در یک پژوهش double-blind ( پژوهشی که دو طرف- چه آزمایش کننده و چه آزمایش شونده- نمی دانند کدام روش روی آزمایش شونده های مختلف اعمال می شود) 58  درصد از افراد مبتلا به اضطراب فراگیر، ( 79 نفر) به طور رندوم از  3 گرم از l-tryptophanدر روز استفاده کردند. این افراد کاهش زیادی در اضطراب پایه ای خودشان نسبت به کسانی که از دارونما استفاده کرده بودند گزارش کردند. پژوهش های  روی انسان و حیوان، اثر بخش بودن 5-HTP بر ضد اضطراب را نشان داده اند.

همچنین شواهدی مبنی بر اثربخشی 5-HTP بر حمله های پنیک القا شده با کربن دی اکسید هم وجود دارد.

استفاده های 5-HTP در روانپزشکی یکپارچه

در شاخه ی درحال پیشرفت روانپزشکی یکپارچه integrative psychiatry ،  دارو های تجویز شده در کنار مکمل های طبیعی استفاده می شوند تا  پاسخ درمان را بهبود ببخشند و اثرات جانبی ای که در اثر مصرف دارو ها به تنهایی ایجاد می وشد را کاهش دهند.

5-HTP یک مثال از یک مکمل طبیعی است که می تواند به طور مطمئنی در کنار دارو های تجویزی برای اضطراب به کار رود.

در یک پژوهش، بیماران به طور رندوم 5-HTP را در کنار کاربیدوپا (carbidopa) استفاده کردند. ( ماده ای که آنزیم شکننده ی 5-HTP را مهار می کند در نتیجه مقدار 5-HTP ورودی به مغز افزایش پیدا می کند).

این افراد کاهش اضطراب قابل توجه تری نسبت به افرادی که فقط ضد اضطراب مصرف می کردند نشان دادند. در مقابل افرادی که از دارونما استفاده می کردند بهبودی حاصل نکردند.

شروع استفاده از 5-HTPبا دوز های پایین ریسک عوارض را کاهش می دهد.

بعضی از افرادی که از 5-HTPاستفاده می کنند، خستگی و خواب آلودگی در طول روز را گزارش داده اند. گزارشاتی هر چند ناچیز هم از سندروم خفیف سروتونین داده شده است- افزایش سروتونین  مغز به حدی که باعث بی خواب،تحریک و عصبی بودن بشود.

ریسک ابتلا به سندروم سروتونین و دیگر عوارض جانبی ؛ زمانی که با مقادیر کم 5-HTP ، درمان آغاز شود، به حداقل می رسد. برای مثال شروع از 25 میلی گرم در روز و افزایش آن در طول چندین هفته به مقداری که  اثر ضد اضطرابی قابل توجهی داشته باشد.

نویسنده ی این مقاله به عنوان یک روانپزشک عنوان می کند که استفاده از این ماده به صورت 50 تا 100 میلی گرم و 3 بار در روز معمولا رویکرد موثری در درمان اختلال اضظرابی فراگیر مزمن است.

این ماده می تواند به تنهایی یا در کنار دارو های ضد اضطراب استفاده شود.

استفاده از 5-HTP در زمان خواب، کیفیت خواب را بهبود می دهد و اضطراب روزانه را کاهش می دهد.

افزایش دوز مصرفی 5-HTP به تدریج از 50 میلی گرم به 200 تا 300 گرم قبل از خواب در یک بازه ی دو الی سه هفته ای می تواند کیفیت خواب را در بیمارانی که به طور مزمن از اضطراب رنج می برند و بی خوابی را گزارش داده اند بهبود دهد.

منبع: 5-Hydroxytryptophan (5-HTP) for Anxiety