07136476172 - 09172030360 [email protected]
“این بوی چیه؟!” بوی خیالی یا فانتوم و اسموفوبیا یا بوهراسی چیست؟+ارتباط آنها با میگرن

“این بوی چیه؟!” بوی خیالی یا فانتوم و اسموفوبیا یا بوهراسی چیست؟+ارتباط آنها با میگرن

آیا می توانید تصور کنید که بوی چیزی گندیده، مانند گوشت فاسد شده یا دود سیگار را حس کنید، در حالی که چیزی در اطراف شما وجود نداشته باشد؟ این ممکن است بوی خیالی یا فانتوم باشد، راهی که مغز شما می تواند در مورد حس بویایی شما را فریب دهد. راه دیگر از طریق اسموفوبیا است:...