07136476172 - 09172030360 [email protected]
هشدار به شب بیدارها! خطر دیابت نوع 2 و مشکلات قلبی

هشدار به شب بیدارها! خطر دیابت نوع 2 و مشکلات قلبی

برخی از ما مشتاقانه از رختخواب بیرون می پریم تا روز را شروع کنیم. برای دیگران، بیرون آمدن از زیر پتو سخت است و تا آخرین دقیقه حاضر نیستند پا شوند. اغلب به این دلیل که تا دیر وقت در شب بیدار بوده اند. بسیاری از ما می دانیم که صبح یا بعدازظهر بهتر عمل می کنیم و برنامه...