07136476172 - 09172030360 [email protected]
سرعت تنفس یا میزان تنفس حین خواب چه اهمیتی دارد؟

سرعت تنفس یا میزان تنفس حین خواب چه اهمیتی دارد؟

سرعت تنفس یا میزان تنفس هر فرد تعداد دم و بازدم او در دقیقه است.  مانند دمای بدن و ضربان قلب، ضربان تنفس یک نشانه حیاتی است که می تواند دریچه ای برای ارزیابی سلامت کلی فرد باشد. این امر در مورد میزان تنفس شما در بیداری و خواب صادق است.  زیرا تنفس سریعتر یا کندتر از...