07136476172 - 09172030360 [email protected]
چه بخشی از مغز احساسات را کنترل می کند؟

چه بخشی از مغز احساسات را کنترل می کند؟

بررسی اجمالی مغز یک اندام بسیار پیچیده است. همه چیز را از حرکت انگشتان تا ضربان قلب شما کنترل و هماهنگ می کند. مغز همچنین نقش مهمی در نحوه کنترل و پردازش احساسات خود دارد. کارشناسان هنوز سوالات زیادی در مورد نقش مغز در طیف وسیعی از احساسات دارند. اما آنها منشأ برخی از...