07136476172 - 09172030360 [email protected]
“همسرم اضطراب پس از سانحه داره”:تاثیر PTSD بر روابط

“همسرم اضطراب پس از سانحه داره”:تاثیر PTSD بر روابط

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می تواند پس از تروما، مانند حمله یا جنگ نظامی ایجاد شود. علائم PTSD می تواند بر رفاه و روابط فرد تأثیر بگذارد. افراد مبتلا به استرس پس از سانحه ممکن است ترومای خود را دوباره تجربه کنند، اضطراب شدید داشته باشند، از چیزهایی که آنها را به...