07136476172 - 09172030360 [email protected]
رسانه های اجتماعی استرس شما را از بین می برند یا افزایش می دهند؟

رسانه های اجتماعی استرس شما را از بین می برند یا افزایش می دهند؟

همه گیری کرونا ممکن است جنبه مثبت تعاملات مجازی را برای برخی از ما برجسته کرده باشد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که صرف زمان زیاد به صورت آنلاین، هزینه هایی هم دارد. ارتباط با دیگران به طور کلی برای سلامت ما چیز خوبی است. اما آیا می توان همین را در مورد تعاملات مجازی...