07136476172 - 09172030360 [email protected]
شاهدانه و  مشتقات آن  و ارتباط آن با اختلالات خواب

شاهدانه و مشتقات آن و ارتباط آن با اختلالات خواب

یکی از راهبردهای رایج برای خواب بهتر، مصرف کانابیدیول (CBD)، مشتق شده از شاهدانه است. CBD معمولاً برای بهبود خواب و کاهش اضطراب استفاده می شود.  با این حال، مقررات CBD در ایالات متحده محدود است. تحقیقات بیشتری باید انجام شود تا تاثیرات دقیق  شاهدانه و خواب و سایر...