07136476172 - 09172030360 [email protected]
سکته ی مغزی: انواع، علائم، پیشگیری، تشخیص و درمان (قسمت سوم)

سکته ی مغزی: انواع، علائم، پیشگیری، تشخیص و درمان (قسمت سوم)

در قسمت اول  و دوم این مقاله در خصوص علائم و علل انواع سکته های مغزی صحبت کردیم. در این قسمت درخصوص پیشگیری از سکته ی مغزی و انواع داروهایی که در درمان سکته ی مغزی صحبت خواهیم کرد. چگونه از سکته ی مغزی جلوگیری کنیم تغییر سبک زندگی نمی تواند از همه سکته ها جلوگیری کند....