07136476172 - 09172030360 [email protected]
سندرم آسپرگر (ASD): علل، علائم، تشخیص، حمایت

سندرم آسپرگر (ASD): علل، علائم، تشخیص، حمایت

سندرم آسپرگر، اگرچه دیگر یک تشخیص رسمی نیست، اما متعلق به گروهی از شرایط رشد عصبی است که به عنوان اختلال طیف اوتیسم (ASD) شناخته می شود . کارشناسان آنچه را که قبلاً به عنوان سندرم آسپرگر تشخیص داده شده بود، در انتهای خفیف طیف اوتیسم می دانند. اکنون ممکن است متوجه این...