07136476172 - 09172030360 [email protected]
چرا احساسات مسری هستند؟

چرا احساسات مسری هستند؟

احساسات مسری یا سرایت عاطفی همه چیز می تواند به روش دیگری نیز کار کند. شنیدن یک آهنگ غم انگیز در زمانی که روز خوبی را سپری می کنید می تواند به سرعت حال شما را تغییر دهد. اگر شما کسی هستید که گوش شنوایی دارد ممکن است از شنیدن مشکلات یک دوست ناراحت یا مضطرب شوید. اما...
شرایط بحث برانگیز اختلال پردازش حسی!

شرایط بحث برانگیز اختلال پردازش حسی!

مقدمه برخی از کارشناسان می گویند اختلال پردازش حسی وجود ندارد. در حالی که برخی دیگر معتقدند که سزاوار شناخت بیشتر است. در یک قرار کاردرمانی در شیکاگو، یک درمانگر وزنه‌های رنگارنگ مچ دست و مچ پا را روی دختر بچه‌ای چهارساله می پیچید. بیمار مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش...