07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

چه در مورد توانایی خودتان برای از قرض مالی بیرون آمدن، نا امید هستید، چه در مورد هر چیزی در زندگی، این احساس، احساس دردناکی است. احساس گرفتاری در یک نا امیدی، بسیار دشوار است. اما خوشبختانه تعدادی کار هست که می توانید در زمان نا امیدی انجام دهید تا زندگی را بهتر کنید. فرقی نمی کند چه قدر شرایط بد به نظر برسند.

  1. به این نکته توجه کنید که مغز شما ممکن است به شما دروغ بگوید.

مغز شما ممکن است به شما بگوید که چیز ها افتضاح، ترسناک و وحشتناک هستند. ممکن است مغز شما، شما را قانع کند که نمی توانید موفق شوید، یا فرصتی برای بهبود نیست.

اما فقط به این دلیل که این طور فکرمی کنید به این معنا نیست که واقعا این طور است.افکار ممکن است دچار تحریف یا خطا یا سوگیری شناختی شوند.

احساس نا امیدی افکار ناامیدانه را تقویت می کند.و به راحتی ما را در یک چرخه ی منفی می اندازد که فکر می کنیم اوضاع بهتر نخواهد شد.

حتی ممکن است به چیز هایی مثل این فکر کنیم که ” من همه چیز را تا الان امتحان کردم و هیچ کدام جواب نداده است و نخواهد داد.” اما این ها ممکن است خطاهای شناختی ای باشند که در افکار شما وجود دارند.

 

حداقل این احتمال را در نظر بگیرید که بخشی از افکار شما ممکن است صحیح نباشند.

ممکن است در واقعیت امید بیشتری از آنچه تصور می کنید وجود داشته باشد.

 

 

  1. دلایل متضاد بیاورید

در زمان های نا امیدی، شما معمولا به دلایلی فکر می کنید که چرا اوضاع نمی تواند بهتر شود. بنابرا این چند دقیقه به این موضوع فکر کنید که چه دلایلی برای عکس آن وجود دارد.

شواهد موجود برای اینکه کار ها بهتر از آنچه تصور می کنید پیش برود چیست؟چه طور و به چه دلایلی ممکن است اوضاع بهتر شود؟

فکر کردن به نکات مثبت می تواند شما را به امکان های جدیدی برساند. همانطور که شانس آن وجود دارد که اوضاع بر وفق مراد پیش نرود، این احتمال هم هست که اوضاع آن طور که فکرمی کنید بد پیش نرود.

 

 

  1. مزایای نا امید بودن را بشمارید.

در ظاهر ممکن است پیدا کردن مزایای نا امیدی عجیب به نظر برسد. ممکن است فکر کنید:” من سودی از نا امیدی نمی برم و نمی خواهم این طور احساسی داشته باشم.”

اما با دقت بیشتر متوجه میشوید که نا امید بودن، شما را از بعضی از احساس های بد دور می کند. برای مثال شما را از مایوس شدن محافطت می کند. اگر امیدوار به چیز خوبی نباشید، لازم نیست نگران این باشید که در صورت خراب شدن اوضاع، سرشکسته می شوید.

نا امیدی هم چنین به شما این حس را می دهد که اشکالی ندارد اگر اقدامی نمی کنید.

برای مثال اگر شما از پرداخت بدهی هایتان ناامید شده اید، ممکن است برای تلاش برای افزایش حقوق خود اقدامی نکنید یا هزینه های خود را مدیریت نکنید.

بنابراین بررسی کنید که نا امید بودن برای شما چه مزایایی داشته است. به این مسئله پی خواهید برد که نا امیدی شما  از تغییر یا اقدام متفاوت، محافظت کرده است.

 

 

  1. مزایای امیداری را بشمارید.

در روی دیگر سکه، به این سوال جواب دهید که با امید بیشتر چه چیز هایی به دست می آورید؟ زندگی شما چه تغییری می کند؟اگر امیدار بودید، چه کار هایی را متفاوت از رویه ی فعلی انجام می دادید؟

ممکن است متوجه شید که اگر امیدوار بودید، بیشتر بیرون می رفتید و با افراد جدید آشنا می شدید. یا شاید برای آن شغل به خصوص درخواست می دادید.بروید و آن کار ها را انجام دهید. حتما انجام این کار، موثر خواهد بود، حتی اگر امیدی نداشته باشید.

بعضی اوقات لازم است اول رفتار خود را تغییر دهید و بعد از آن احساس هم به دنبال آن تغییر خواهد کرد.بنابر این اگر شروع به رفتار امیدوارانه کنید، به تدریج حس امید هم برمی گردد.

 

منبع:

verywellmind

به این مقاله امتیاز دهید