07136476172 - 09172030360 [email protected]

تحقیقات جدید برای اولین بار نشان می دهد که بیماران مبتلا به اختلالات خلقی و اضطرابی با ناهنجاری های یکسانی در مناطقی از مغز درگیر در کنترل عاطفی و شناختی روبرو می شوند. این یافته ها نوید بخش توسعه درمان های جدید است. چرا که این مناطق از مغز، در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال دو قطبی، استرس پس از سانحه و اختلالات اضطرابی، میتواند هدف روش های درمانی قرار گیرد.

دکتر سوفیا فرنگو، نویسنده ارشد این مطالعه و یک استاد روانپزشکی در UBC اذعان داشت: “این یافته ها توسط  تصویربرداری از مغز، توضیحی مبتنی بر علم را ارائه می دهد که چرا بیماران با اختلالات خلقی و اضطرابی”در حالات خلقی و عاطفی منفی درگیر هستند”. 

اختلالات روانشناختی و اضطرابی نزدیک به 65 درصد از ناتوانی های روانشناختی اجتماعی در سراسر جهان را تشکیل می دهد و یک چالش مهم بهداشت عمومی به شمار می رود.

براساس آمار کانادا، یک نفر در هر سه نفر یا تقریباً 9.1 میلیون نفر در طول زندگی، تحت تأثیر بیماری های روانشناختی قرار خواهند گرفت. علائم تعیین کننده این اختلالات احساسات منفی مداوم یا مکرر، عمدتاً افسردگی و اضطراب است.

برای این مطالعه، فرنگو (رئیس هیئت مدیره عالی سلامت در مغز UBC ) و تیم تحقیقاتی وی بیش از 9000 اسکن مغزی را از مطالعات قبلی منتشر کردند که فعالیت مغز بزرگسالان سالم را با افراد مبتلا به اختلال خلقی یا اضطراب، از افسردگی عمده تا اختلال استرس پس از سانحه را مقایسه کردند.

 

 

آنها دریافتند که بیماران به صورت غیرطبیعی فعالیت کمتری درمناطق قشر جلوی  مغز و پاریتال (inferior prefrontal and parietal cortex)، همچنین اینسولا و پوتامن (insula and the putamen)- دارند که بخش های مهمی از مدار مغز برای کنترل عاطفی و شناختی هستند و وظیفه متوقف کردن فعالیت های ذهنی در حال انجام و جابجایی به موارد جدید را دارند.

آنها همچنین بیش فعالی را در قشر سینگولیت قدامی، آمیگدال چپ و تالاموس کشف کردند که برای پردازش افکار و احساسات عاطفی با یکدیگر همکاری می کنند.

این یافته ها نوید بخش توسعه درمان های جدید است که این مناطق از مغز را در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال دو قطبی، استرس پس از سانحه و اختلالات اضطرابی هدف قرار دهد. 

 

 

این تیم در نظر دارد تحقیقات بیشتری را انجام دهد تا این یافته ها را به سمت مداخلات هدفمند تر، مانند شبیه سازی غیر تهاجمی مناطق خاص مغز، سوق دهد، که می تواند نتایج را برای کسانی که مبتلا به اختلالات خلقی و اضطراب هستند، بهبود بخشد.

اعتقاد بر این است که این تحقیقات تا به امروز بزرگترین تجزیه و تحلیل اسکن مغزی از بیماران مبتلا به اختلالات خلقی و اضطرابی بوده است. 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید. 

منبع:

“Shared Neural Phenotypes for Mood and Anxiety Disorders: A Meta-analysis of 226 Task-Related Functional Imaging Studies”. Sophia Frangou et al.
JAMA Psychiatry