07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

یک پژوهش جدید نشان می دهد جه طور می توان در گرفتن تصمیمات بزرگ زندگی خوب عمل کرد.

یکی از فاکتور هایی که یک تصمیم در زندگی را “بزرگ” می کند، این است که “اندک” پیش می آید. بیشتر افراد معمولا فقط یک مدرک تحصیلی دارند، یک بار ازدواج می کنند و شاید حداکثر دو بار. متوسط تعداد فرزندان یک خانواده کمتر از دو فرزند است.

یک فاکتور دیگر که یک تصمیم را “بزرگ” می کند، تاثیرات قابل توجه آن بر زندگی است. تصمیمات بزرگ به سختی قابل بازگشت هستند. درست است، بسیاری از افراد بعد از ازدواج می توانند تصمیم خود را برگردانند و طلاق بگیرند اما از آن ها بپرسید که این تصمیمات چه تاثیر عمیقی بر زندگی آنان گذاشته اند.

 تصمیمات “بزرگ” از جمله مهم ترین تصمیماتی هستند که هر فرد در زندگی خود می گیرد. اما به دلیل تعدد کم آن ها، ما فرصت کمی داریم تا در مورد آن ها یادبگیریم و دست به آزمون و خطا بزنیم. بنابراین نیاز است تا در بار اول، دست به تصمیم درستی بزنیم.

اما سوال اینجاست : جایگزین تجربه ی شخصی در تصمیم گیری چیست؟ یادگرفتن از تجربه ی دیگران.

شما ممکن است تنها یک بار در زندگی ازدواج کنید اما افراد زیادی سالانه ازدواج می کنند. بنابراین می توان از تجارب دیگران تا حدی استفاده کرد.

 

 

تصمیمات بزرگ زندگی

من دوران شغلی ام را به مطالعه ی تصمیمات گذرانده ام. چندین سال پیش، این سوال را از افراد پرسیدم که بزرگترین تصمیماتی که در زندگی گرفته اند چه بوده است. تصمیمات بزرگ معمولا در یکی از گروه های زیر قرار می گیرد : شغلی ، درسی، خانوادگی، مالی، روابط، جابه جایی، تصمیمات خودویرانگر،تصمیمات رشد دهند، و سایر.

هر کدام از این گروه ها تعدادی زیرگروه دارند. بعضی از تصمیمات نیز در بازه های خاصی از زندگی بیشتر رخ می دهند.

تصمیمات بزرگ بسیار مهم و در عین حال بسیار کمیاب هستند. در پژوهشی که انجام دادم از افراد پرسیدم هر کدام از این تصمیمات بزرگ به نظر آن ها خوب بوده اند یا بد؟

همچنین از آنان پرسیدم که با توجه به یک سری فاکتور های تصمیم گیری آن ها چه طور تصمیم گرفتند. هدف این پژوهش این بود که فاکتور های یک تصمیم گیری خوب مشخص شود.

 

 

 

چه تصمیمات بزرگی، ” خوب” تلقی می شوند؟

شما نیز به گذشته ی خود نگاه کنید. کدام تصمیمات بزرگتان خوب یا بد بوده اند؟ شکل زیر پاسخ افراد شرکت کننده در پژوهش را نشان می دهد.

تصمیمات بزرگ

اولین چیزی که در این شکل به نظر می رسد، این است که رنگ سبز بیشتر از قرمز دیده می شود.

بیشتر افراد تصمیمات مهم زندگی خود را مثبت ارزیابی می کنند. این به یکی از خطاهای شناختی به نام “سوگیری اثر محو شونده” برمی گردد. احساسات منفی سریعتر از احساسات مثبت محو می شوند.

دوگروهی که با بقیه ی تصمیمات تفاوت  دارند، تصمیمات خودویرانگر و تصمیمات رشد دهنده هستند. تصمیمات خودویرانگر،برای مثال ورود به اعتیاد یا آسیب رساندن به خود، معمولا منفی ارزیابی شده اند. در مقابل نزدیک به 90 درصد تصمیمات رشد دهنده مانند یادگیری یک مهارت جدید یا مطالعه در مورد دین و فلسفه، مثبت ارزیابی شده اند.

 

 

 

مشخصه های یک تصمیم بزرگ خوب

سوال اصلی این است که چه زمانی و طبق چه فاکتور هایی یک تصمیم بزرگ، خوب ارزیابی می شود.

نمودار زیر نشان میدهد که افراد، در یک تصمیم خوب، فاکتور های تصمیم گیری را چه طور ارزیابی کرده اند.برای مثال برای هر تصمیم. از شرکت کنندگان در  پژوهش پرسیده شد که آیا آن تصمیم از نظر عزیزانشان “غیر قابل پیش بینی” بود یا “قابل پیش بینی”.59 درصد افراد تصمیماتی غیر قابل پیش بینی گرفته بودند و آن را خیلی خوب ارزیابی کرده بودند. در مقابل، 64 درصد نیز، تصمیمات قابل پیش بینی گرفته بودند و آن را خیلی خوب ارزیابی می کردند.

بعضی از سوالات پرسشنامه ی پژوهش انجام شده بیش از یک گزینه داشته اند که برای سادگی، ما روی دو گزینه ی بسیار متفاوت تمرکز می کنیم.

در مورد فاکتور قابل پیش بینی بودن یا نبودن، تفاوت زیادی در جواب ها وجود ندارد اما هر چه تفاوت در جواب ها بیشتر باشد، نتیجه گیری بهتری می توانیم بکنیم. به شکل زیر دقت کنید:

تصمیمات بزرگ

باید بروم یا بمانم؟! طبق نتایج بالا باید بروید! تصمیماتی که با تغییر وضعیت همراه بوده اند طبق نمودار بالا، مثبت تر ارزیابی شده اند.

این به این معناست که افراد معمولا حسرت کار هایی را می خورند که انجام نداده اند، تا کار هایی که انجام دادند.

بهتر است تصمیمات بزرگ را با آنالیز دقیق بگیریم، یا طبق غریزه ی خود عمل کنیم؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد در مورد تصمیمات بزرگ، آنالیز کردن شرایط، به تصمیماتی منجر می شود که مثبت تر ارزیابی می شوند.

آیا داشتن اعتماد به نفس در زمان تصمیم، روی احساس ما در آینده نسبت به آن تصمیم اثر گذار است؟ بله!88درصد افراد مطمئن به تصمیم خود، بعدا از آن راضی بودند در صورتی که 32 درصد افرادی که مطمئن نبودند، بعدا تصمیم خود را مثبت ارزیابی کردند. بنابراین این پژوهش نشان می دهد در صورتی که اطمینان کافی ندارید، تصمیم خود را تا زمانی که به اندازه ی کافی دانش پیدا کردید، عقب بیندازید.

 

 

 

جمع بندی

گرچه ما به ندرت با تصمیمات بزرگ در زندگی روبرو می شویم، می توانیم از تجربیات دیگران بسیار بیاموزیم. گذاشتن زمان کافی برای تصمیم گیری، اتخاذ یک روش آنالیزی، دوری از اجبار، داشتن اعتماد به نفس از مواردی است که به شما کمک می کند تصمیم بهتری بگیرید.

منبع:

psychologytoday.com

مطالب مرتبط:

در لحظات “تصمیم گیری” است که سرنوشت شما شکل می گیرد!

تصمیم گیری بر اساس حافظه

ارتباط توانایی تصمیم گیری و اعتیاد به مواد مخدر

مغز چگونه “تصمیم گیری” می کند؟