07136476172 - 09172030360 [email protected]

دانشمندان مدتهاست معتقدند که یک آسیب ترومایک مغز (TBI) در اوایل زندگی ممکن است منجر به مشکلات حافظه، تفکر و افسردگی در مراحل بعدی زندگی شود. اما، در بیشتر مطالعات قبلی نقش احتمالی سابقه صدمات مکرر در سر بررسی نشده است. در این مطالعه که در نوع خود مطالعه بزرگی به شمار می رود، در بیماران زنده که در معرض تأثیرات و صدمات مکرر سر قرار می گیرند، مشکلات مربوط به عملکرد شناختی و افسردگی پس از سالها یا دهها سال بعد مورد بررسی قرار گرفته است.

گروهی از دانشمندان در سیستم بهداشتی و درمانی سان فرانسیسکو برای تجزیه و تحلیل سوابق 13323 نفر در سن 40 سال و بالاتر، جمع شدند. میانگین سنی این افراد 62 سال بود که در رجیستری سلامت مغز به صورت اینترنتی شرکت کردند. از این تعداد، 725 یا 5 درصد از شرکت کنندگان مواجهه با تأثیرات مکرر سر را به دلیل ورزش های تماسی یا خدمات نظامی، گزارش کردند. دانشمندان همچنین اثرات ابتلا به TBI با و بدون از دست دادن هوشیاری را مورد بررسی قرار دادند.

در کنار پرسشنامه های گزارش شده توسط خود افراد در مورد صدمات کوچک و مکرر سر، سابقه TBI نیز پرسیده شده بود. شرکت کنندگان علائم افسردگی و آزمون های شناختی را گزارش دادند. این یافته ها، که در مجله Neurology منتشر شده است، نشان می دهد که شرکت کنندگان با سابقه تأثیر صدمات کوچک اما تکراری در سر و TBI، علائم افسردگی بیشتری را نسبت به افرادی که چنین سابقه ای ندارند گزارش کردند. علاوه بر این، هنگامی که صدمات مکرر سر و TBI به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت، صدمات مکرر سر بیشترین تأثیر را در علائم افسردگی در مراحل بعدی زندگی داشت. یافته ها مستقل از سن، جنس، هویت نژادی و سطح تحصیلات بود.

 

 

مایکل آلاسکو، استادیار عصب شناسی دانشکده پزشکی (BUSM) اظهار داشت: “این یافته ها تأکید می کند که ضربه های مکرر به سر، مانند موارد مربوط به ورزش یا فعالیت های جسمی دیگر، ممکن است با علائم افسردگی در مراحل بعدی زندگی همراه باشد. باید روشن شود که آیا این ارتباط به شدت یا مدت تأثیرات مکرر سر بستگی دارد؟ این اطلاعات برای این مطالعه در دسترس نیست. ”

یک الگوی پاسخ بین شدت ضربه مغزی و علائم افسردگی وجود دارد. به طور خاص، شرکت کنندگان بدون هیچگونه سابقه TBI یا صدمات مکرر در سر، کمترین علائم را داشتند. در حالی که علائم افسردگی زمانی افزایش یافت که سابقه TBI به تنهایی وجود داشت، علائم افسردگی برای گروههایی که سابقه صدمات مکرر در سر و TBI را داشتند، بیشترین میزان را نشان میداد. در واقع، گروهی که سابقه تأثیرات مکرر در سر و TBI را همراه با از دست دادن هوشیاری داشت، بیشترین حالت علائم افسردگی را گزارش کردند.

اثر تجمعی مشابه در میان کسانی که دارای صدمات مکرر سر و TBI بودند، در تست های حافظه، یادگیری، سرعت پردازش و زمان واکنش، مشاهده شد. شرکت کنندگان با سابقه تأثیر صدمات مکرر در سر یا TBI در مقایسه با آزمایشات بدون سابقه ضربه مغزی عملکرد بدتری در برخی از آزمایشات داشتند و افراد با سابقه ضربات سر تکراری و TBI با از دست دادن هوشیاری عملکرد بدتری در تقریباً همه تست های شناختی رایانه ای داشتند.

“این یافته ها به دانش روزافزون در مورد پیامدهای عصبی طولانی مدت ضربه مغزی می افزایند.” وی گفت: “لازم به ذکر است که همه افراد دارای سابقه صدمات تکراری به سر، با عملکرد شناختی و افسردگی دچار مشکلات در مراحل بعدی زندگی نخواهند شد. با این حال، نتایج حاصل از این مطالعه شواهد بیشتری ارائه می دهد که قرار گرفتن در معرض تأثیرات مکرر در سر، مانند بازی روزمره فوتبال مقابله ای، نقش مهمی در پیشرفت این مشکلات شناختی و عاطفی در مراحل بعدی زندگی را ایفا می کند. ” نویسندگان ارشد این مطالعه.

این تیم تحقیقاتی قصد دارد با استفاده از داده های ثبت شده در زمینه سلامت مغز، کار خود را از طریق ادامه همکاری بین محققان BU و UCSF گسترش دهد. این روش راهی را برای عموم مردم فراهم می کند تا با گذشت زمان، تفکر، حافظه، خلق و خو و رفتار خود را ارزیابی کنند.

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

“The Late Contributions of Repetitive Head Impacts and TBI to Depression Symptoms and Cognition”. by Michael L. Alosco, Yorghos Tripodis, Zachary H. Baucom, et al
Neurology

 

به این مقاله امتیاز دهید