07136476172 - 09172030360 [email protected]
آشنایی با اعصاب جمجمه ای: محل، کارکرد، آسیب و نشانه ها

آشنایی با اعصاب جمجمه ای: محل، کارکرد، آسیب و نشانه ها

اعصاب جمجمه ای جفت اعصابی هستند که مغز شما را به قسمت های مختلف سر، گردن و تنه متصل می کنند. از بین این اعصاب، اعصاب حسی با حواس شما مانند بویایی، شنوایی و لامسه درگیر هستند. اعصاب حرکتی حرکت و عملکرد ماهیچه ها یا غدد را کنترل می کنند. هر عصب دارای یک عدد رومی متناظر...