07136476172 - 09172030360 [email protected]
عوارض کوتاه مدت و بلند مدت ام اس: 7 نکته مهم

عوارض کوتاه مدت و بلند مدت ام اس: 7 نکته مهم

مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری مزمن است که سیستم عصبی مرکزی از جمله مغز و نخاع را تحت تاثیر قرار می دهد. می تواند علائم مختلفی ایجاد کند. در بسیاری از موارد، ام اس پیشرونده است. یعنی عموماً با گذشت زمان شدیدتر می شود. با این حال، داروهایی برای به تاخیر انداختن...