07136476172 - 09172030360 [email protected]
چگونه ناباروری و افسردگی ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟ (قسمت دوم)

چگونه ناباروری و افسردگی ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟ (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله درباره ارتباط بین افسردگی و ناباروری صحبت کردیم. همچنین درخصوص عوارض جانبی داروهای ناباروری، مشکلات خواب  و افسردگی صحبت شد.  در این قسمت در خصوص راه های مقابله با افسردگی مرتبط با ناباروری صحبت میکنیم. راه های مقابله با افسردگی و ناباروری مراقبت...
چگونه ناباروری و افسردگی ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟ (قسمت اول)

چگونه ناباروری و افسردگی ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟ (قسمت اول)

به راحتی می توان فهمید که چگونه ناباروری می تواند منجر به افسردگی شود. بسیاری از امیدهای شخصی، برنامه های زندگی و انتظارات اجتماعی با ساختن خانواده گره خورده است. علاوه بر آن، فناوری‌های کمک باروری (ART) در صورت دسترسی به آن‌ها، می‌توانند دشوار و پرهزینه باشند. چیزی...