07136476172 - 09172030360 [email protected]
میگرن مزمن چیست؟

میگرن مزمن چیست؟

افراد مبتلا به میگرن مزمن بیشتر از افراد مبتلا به میگرن اپیزودیک، دوره های میگرن را تجربه می کنند. میگرن اپیزودیک می تواند در طول زمان مزمن شود. میگرن اپیزودیک در مقابل میگرن مزمن میدانیم که میگرن یک نوع سردرد عمیقا دردناک و اغلب ناتوان کننده است. افرادی که حملات...