07136476172 - 09172030360 [email protected]
درمان PEMF: موارد منع مصرف چیست؟

درمان PEMF: موارد منع مصرف چیست؟

درمان PEMF یک ابزاری است که از میدان های الکترومغناطیسی پالسی (PEMF) برای کاهش درد و التهاب در استخوان ها، عضلات و مفاصل استفاده می کند. درمان PEMF می تواند با فرکانس پایین و شدت بالا یا با فرکانس بالا و شدت پایین باشد. در زیر به موارد منع مصرف برای هر دو نوع درمان می...