07136476172 - 09172030360 [email protected]
ترس از جدایی در رابطه + درمان اضطراب جدایی در بزرگسالان

ترس از جدایی در رابطه + درمان اضطراب جدایی در بزرگسالان

اضطراب جدایی ترس از جدا شدن از عزیزان یا افرادی است که به نظر ما منبع امنیت و ارتباط هستند. دیوید کلمانسکی، روانشناس می گوید، برای هر کسی احساس تنهایی و ناراحتی از دوری از عزیزان طبیعی است، اما زمانی که احساس می کند کنترلی ندارد یا باعث ناراحتی زیادی می شود، می تواند...