07136476172 - 09172030360 [email protected]
ترس از جدایی در رابطه + درمان اضطراب جدایی در بزرگسالان

ترس از جدایی در رابطه + درمان اضطراب جدایی در بزرگسالان

اضطراب جدایی ترس از جدا شدن از عزیزان یا افرادی است که به نظر ما منبع امنیت و ارتباط هستند. دیوید کلمانسکی، روانشناس می گوید، برای هر کسی احساس تنهایی و ناراحتی از دوری از عزیزان طبیعی است، اما زمانی که احساس می کند کنترلی ندارد یا باعث ناراحتی زیادی می شود، می تواند...
چگونه احساس ترس از رد شدن یا طرد شدن را از بین ببریم؟

چگونه احساس ترس از رد شدن یا طرد شدن را از بین ببریم؟

ترس از طرد شدن یک ترس قدرتمند است که اغلب تأثیرات گسترده ای بر زندگی ما می گذارد. بیشتر مردم وقتی خود را در موقعیت هایی قرار می دهند که می تواند منجر به طرد شدنشان شود، دلهره را تجربه می کنند، اما برای برخی از افراد، این ترس بسیار زیادتر از حالت عادی می شود. این ترس...