07136476172 - 09172030360 [email protected]
چگونه احساس ترس از رد شدن یا طرد شدن را از بین ببریم؟

چگونه احساس ترس از رد شدن یا طرد شدن را از بین ببریم؟

ترس از طرد شدن یک ترس قدرتمند است که اغلب تأثیرات گسترده ای بر زندگی ما می گذارد. بیشتر مردم وقتی خود را در موقعیت هایی قرار می دهند که می تواند منجر به طرد شدنشان شود، دلهره را تجربه می کنند، اما برای برخی از افراد، این ترس بسیار زیادتر از حالت عادی می شود. این ترس...