07136476172 - 09172030360 [email protected]
بهترین مکمل های مبتنی بر شواهد علمی برای بهبود مه مغزی

بهترین مکمل های مبتنی بر شواهد علمی برای بهبود مه مغزی

هنگامی که مه مغزی ناشی از سطوح کم یا کمبود ویتامین ها، مواد معدنی و سایر مواد مغذی است، مصرف مکمل ممکن است مفید باشد. «مه مغزی» اگرچه به خودی خود یک وضعیت پزشکی نیست، اما به گروهی از علائم مانند مشکل در حافظه، ناتوانی در تمرکز، مشکل در پردازش اطلاعات، خستگی و افکار...