07136476172 - 09172030360 [email protected]
غذاها و مواد مغذی برای شیدایی و افسردگی

غذاها و مواد مغذی برای شیدایی و افسردگی

اختلال دوقطبی یک وضعیت سلامت روانی است که با تغییرات خلق و خوی مشخص می شود، مانند اوج های مختلف (معروف به شیدایی ) و دوره های خلق  پایین (معروف به افسردگی ). داروها و درمان های تثبیت کننده خلق و خو می توانند به مدیریت این تغییرات در خلق و خوی کمک کنند. ایجاد چند تغییر...