07136476172 - 09172030360 [email protected]
چرا عضلات من احساس ضعف می‌کنند؟

چرا عضلات من احساس ضعف می‌کنند؟

ضعف عضلانی زمانی اتفاق می افتد که تلاش کامل شما باعث ایجاد انقباض یا حرکت عادی عضلانی نمی شود. گاهی اوقات به آن می گویند: کاهش قدرت عضلانی ضعف عضلانی عضلات ضعیف چه بیمار باشید و چه فقط نیاز به استراحت داشته باشید، ضعف عضلانی کوتاه مدت تقریباً برای همه در مقطعی اتفاق...