07136476172 - 09172030360 [email protected]
بهترین رژیم غذایی برای بیماران سکته مغزی

بهترین رژیم غذایی برای بیماران سکته مغزی

رژیم غذایی بخش مهمی از بهبودی پس از سکته مغزی است. ممکن است شامل ایجاد تغییراتی برای کمک به جلوگیری از سکته های بیشتر و همچنین تغییراتی باشد که با علائمی که فرد دارد، مانند مشکل در بلع، سازگار باشد. رژیم غذایی برای پیشگیری از سکته مغزی معمولاً شامل خوردن مقدار زیادی...