07136476172 - 09172030360 [email protected]
اختلال شخصیت چیست؟ + علائم بدترین نوع اختلال شخصیتی!

اختلال شخصیت چیست؟ + علائم بدترین نوع اختلال شخصیتی!

شخصیت هر یک از ما را متفاوت می کند. سبک رفتاری ما، واکنش ما، جهان بینی، افکار، احساسات و نحوه تعامل ما در روابط، همگی بخشی از شخصیت ما هستند. اما اختلال شخصیت چیست؟ داشتن شخصیتی سالم، فرد را قادر می سازد تا در زندگی روزمره موثر عمل کند. هرکسی زمانی استرس را تجربه...