07136476172 - 09172030360 [email protected]
آیا مراحل تکمیل ماه بر خواب در انسان تأثیر می گذارد؟ (قسمت اول)

آیا مراحل تکمیل ماه بر خواب در انسان تأثیر می گذارد؟ (قسمت اول)

هزاران سال است مردم در مورد تأثیر ماه بر سلامتی و رفتار انسان حدس هایی زده اند. به راستی چه ارتباطی بین ماه و خواب وجود دارد؟  پلینی بزرگ، فیلسوف رومی باستان ادعا کرد که ماه می تواند “به همه چیز نفوذ کند” و در مورد تأثیر آن بر جزر و مد، آبزیان، گیاهان،...