07136476172 - 09172030360 [email protected]
آیا سیگار الکترونیکی یا ویپ خطرناک است؟ واقعیت چیست؟

آیا سیگار الکترونیکی یا ویپ خطرناک است؟ واقعیت چیست؟

ویپینگ شامل استفاده از دستگاه‌های ویپ با باتری (معمولاً سیگارهای الکترونیکی) برای استنشاق مواد خاصی است. با توجه به مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده (CDC)، حدود 99٪ از دستگاه های ویپینگ حاوی نیکوتین هستند. آیا سیگار الکترونیکی یا ویپ خطرناک است؟ برخی از...