07136476172 - 09172030360 [email protected]
فلج بل چیست؟

فلج بل چیست؟

فلج بل وضعیتی است که باعث ضعف یا فلج موقت عضلات صورت می شود. زمانی که عصب کنترل کننده ماهیچه های صورت شما ملتهب، متورم یا فشرده شود، ممکن است رخ دهد. این عارضه باعث می شود که یک طرف صورت شما افتاده یا سفت شود. ممکن است در لبخند زدن یا بستن چشم خود در سمت آسیب دیده...