07136476172 - 09172030360 [email protected]
بیماری قلبی عروقی و ارتباط آن با آپنه خواب

بیماری قلبی عروقی و ارتباط آن با آپنه خواب

عوارض آپنه خواب فراتر از احساس عدم تمرکز و خستگی در طول روز است.  مکث های مکرر در تنفس باعث ایجاد استرس قابل توجهی در بدن می شود.  آپنه خواب با بیماریهای عروق کرونر قلب، نارسایی قلبی، سکته مغزی و ضربان نامنظم قلب همراه است. آپنه خواب یک اختلال خواب است که در آن فرد به...