07136476172 - 09172030360 [email protected]
انواع سکته مغزی : سکته کوچک، سکته ایسکمیک و سکته هموراژیک

انواع سکته مغزی : سکته کوچک، سکته ایسکمیک و سکته هموراژیک

سکته مغزی یک اورژانس پزشکی است که زمانی اتفاق می افتد که جریان خون به مغز شما قطع شود. بدون خون، سلول های مغز شما شروع به مردن می کنند. این می تواند باعث علائم جدی، ناتوانی پایدار و حتی مرگ شود. بیش از یک نوع سکته مغزی وجود دارد. به خواندن مطلب ادامه دهید تا در مورد...