07136476172 - 09172030360 [email protected]

این دوران عجیب می تواند با احساسات منفی و ناراحتی و کلافگی زیادی همراه باشد. الان و بیش از هر زمان دیگری، مخصوصا با توجه به تغییر فصل ، فرسودگی ناشی از کرونا قابل لمس است و گرچه پیشرفت هایی در ساخت واکسن اتفاق افتاده است، این احساس ابهام و کلافگی ادامه دارد.
بنابراین ما باید تلاش خود را روی انعطاف پذیر بودن متمرکز کنیم.
گرچه دشوار است، این زمان، می تواند زمانی برای یادگیری و رشد باشد. زمانی که می توانیم در آن به آنچه برایمان اهمیت دارد نزدیک شویم و با ارزش های بنیادی درونی مان ارتباط برقرار کنیم. ما هنوز هم قدرت انتخاب داریم و می توانیم تصمیم بگیریم انرژی و توان خود را کجا هزینه کنیم. بودن در زمان حال و انتخاب آنچه روی آن وقت می گذاریم دست خودمان است. با گفتن و تکرار واگویه های زیر به خود یاداوری کنید که قدرتمند هستید و حق انتخاب دارید:

 

1. من انتخاب می کنم که کدام عادت ها و رفتار ها را ادامه دهم و آن هایی را انتخاب می کنم که برایم معنادار هستند.
2. من انتخاب می کنم که چه طور نسبت به اتفاقات واکنش نشان دهم.
3. من می توانم خطوط قرمز روابط عاطفی یا دوستی خود را که دیگر برایم حمایتگر نیستند تعیین کنم.
4. من انتخاب می کنم به ذهنم، بدنم و آنچه نیاز دارم گوش فرا دهم.
5. من انتخاب می کنم که ذهن آگاه و بهوشیار باشم تا بتوانم تمام زیبایی و لذتی را که می بینم، شکر کنم.
6. محبت و شفقت هدیه ای است که می توانم به دیگران بدهم.
7. من سعی می کنم نسبت به خودم مهربان باشم حتی اگر این کار شامل به چالش کشیدن خودم و آسیب پذیر بودن باشد.
8. من برای رشدشخصی خودم ، وابستگی ها و انتظارات خود را رها می کنم.
9. من خود را اینگونه توصیف می کنم که به خودم افتخار می کنم و قدرتمندم.
10. من به خودم و دیگران محبت و همدلی هدیه می دهم.
11. من نسبت به آنچه اتفاق افتاده است پذیرا خواهم بود – به جای چیزی که ذهنم مجبورم می کند باید باشد یا بوده است.
12. من خودم را با خودم مقایسه می کنم نه دیگران.
13. من به طور کنش گرانه و فعالی، شوخ طبعی را وارد زندگی ام می کنم زیرا به سلامت من کمک می کند.
14. من بر اساس عشق عمل می کنم نه ترس.
15. اگر بخواهم و نیاز داشته باشم، کمک می گیرم و حمایت می طلبم.
16. من بهترین خودم را انجام می دهم و این کافی است.
17. من حسرت های گذشته ام را رها می کنم. من خودم را برای آنچه نمی دانستم می بخشم و سپاس گذارم که اکنون بیشتر می دانم.
18. هر کاری را که انتخاب کنم تا انجام دهم، بهترین خودم هستم و محلی برای رشد پیدا خواهم کرد.
19. من به خودم اجازه میدهم در زمان اضطراب یک قدم به عقب بردارم و استراحت کنم.
20. من روی زیبایی این فصل تمرکز می کنم.
21. من به بهترین خودم بودن معتقدم، حتی اگر آن را احساس نکنم.
22. من نمی توانم رفتار دیگران را کنترل کنم. در نتیجه این کار را انجام نمی دهم.
23. من تاب آورم و می توانم از این لحظات دشوار و تمام عواقب آن سالم عبور کنم.
24. من به رشد شخصی و خود مراقبتی متعهد می شوم.
25. من با مهربانی، صبر و پذیرش با خودم برخورد می کنم.
26. من آگاهانه لحظات شادی را برای خودم ایجاد می کنم.

 

ما همیشه در انتخاب شیوه ی گذران زمانمان تا حد زیادی حق انتخاب داریم. ممکن است در این زمان ابهام، با ناراحتی و سختی و کلافگی یک گوشه بنشینیم. همه ی ما در این دوران سخت گاهی این احساس را داریم. میتوانیم با هم تصمیم بگیریم تا به عشق، مهربانی و همدلی و شفقت نسبت به خودمان و دیگران روی بیاوریم.
ما در درون خودمان توانایی این را داریم که آگاهانه و با اختیار تصمیم بگیریم خودمان را بهبود دهیم.

منبع:

psychologytoday

به این مقاله امتیاز دهید