07136476172 - 09172030360 [email protected]

مغز ما از سیستم های فیلتر استفاده می کند تا بتواند مقادیر عظیمی از اطلاعات را که در سرتاسر مغز قرار دارد، مدیریت کند. نوسانات عصبی آلفا از جمله این سیستم های فیلتر می باشد. آنها به کاهش جریان اطلاعات در مناطق خاصی از مغز کمک می کنند. نوسانات را می توان به طور خاص تحت تأثیر تمرین های ویژه مانند آموزش نوروفیدبک قرار داد. تیمی از آزمایشگاه “انعطاف پذیری عصبی” در انستیتوی نوروانفورماتیک در دانشگاه (Ruhr-Universität Bochum) و گروه مغز و اعصاب بیمارستان روبی برگمنمنشیل کشف کرده اند که افراد مورد آزمایش می توانند یادگیری خود را در یک تسک لمسی تحت تأثیر قرار داده و کنترل کنند. آنها گزارش این مطالعه را در ژورنال Nature Communications در 16 ژانویه 2019 منتشر کردند.

 

تقابل بین سیستم مهار و تحریک

 

به دلیل تعامل بین مهار و عدم مهار مناطق خاصی از مغز، مغز ما همیشه می تواند پردازش محرکهای مهم را  انجام دهد. نوسانات امواج عصبی آلفا، جریان اطلاعات در مناطق خاصی از مغز را تنظیم می کند. به طوری که، باعث افزایش ظرفیت پردازش محرک های جدید می شود. 

دکتر هوبرت دینس از انستیتوی نورونفورماتیک و دپارتمان عصب شناسی در برگماننشیل توضیح می دهد: “زمان بندی صحیح نوسانات آلفا، به شدت با عملکرد در کارهای شناختی و آزمون های ادراک مرتبط است.” با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا نتایج یادگیری نیز می تواند تحت تأثیر نوسانات آلفا باشد؟ 

به منظور روشن شدن این موضوع، این تیم به شرکت کنندگان یاد دادند که چگونه نوسانات آلفای خود را تنظیم کنند.

 

افکار و احساسات بر نوسانات آلفا تأثیر می گذارند

 

به مدت دو روز متوالی، شرکت کنندگان در آنچه به عنوان آموزش نوروفیدبک شناخته می شود، شرکت کردند و در طی آن، بازخورد را روی سیگنال مغز خود به شکل رنگ در صفحه رایانه دریافت کردند. ماریون بریکودد توضیح می دهد: “به این روش، شرکت کنندگان می توانند یاد بگیرند که از کدام افکار یا احساسات می توانند برای تقویت یا کاهش نوسانات آلفا، در نواحی پردازش “لمس” مغز استفاده کنند.” یه این منظور، انگشت سمت راست شرکت کنندگان توسط جریان الکتریکی، به مدت 20 دقیقه تحریک شد. این پروسه، فرآیندهای یادگیری قشر مغز را تحریک می کند و حس لمس را بهبود می بخشد. این فرایند مستقل از تجربه، انگیزه یا توجه قبلی است و بنابراین می تواند یک تحقیق ویژه به خصوص در مورد اصول یادگیری در قشر مغز باشد.

 

 یادگیری شدت می یابد یا کاهش می یابد

 

شرکت کنندگانی که به طور موفقیت آمیزی قادر به تقویت نوسانات آلفای مغز خود بودند، پیشرفت ویژه ای در حس لمس خود تجربه کردند. در مقابل، شرکت کنندگانی که نوسانات آلفای خود را کاهش داده اند، نتایج تحریک لمسی در آن ها بهبود نیافت.

 

 

این فرایند را می توان با توزیع هدفمند پردازش اطلاعات عصبی بین منابع مغزی، توضیح داد. نوسانات شدید آلفا پردازش اطلاعات را کاهش می دهد، بسیاری از منابع عصبی (مدارهای پردازش یک عملکرد عصبی) را که برای اطلاعات ورودی عصبی مهم هستند، آزاد می کند. اگر فقط منابع یا مدارهای کمی در دسترس باشند، همانطور که در مورد نوسانات آلفای پایین وجود دارد، پردازش اطلاعات، کارایی کمتری دارند. هوبرت دینس نتیجه می گیرد: آموزش نوروفیدبک با امواج عصبی آلفا، می تواند وسیله ای برای افزایش موفقیت در یادگیری، در عملکردهای شناختی روزمره، توانبخشی یا بالینی باشد.

 

 

نوروفیدبک در بسیاری از عملکردهای شناختی دیگر و بهبود اختلالات عصبی زیادی می تواند کمک کننده باشد. برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا، مراجعه کنید.

به این مقاله امتیاز دهید