07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

یک پژوهش جدید در مورد کووید 19 نشان میدهد کودکان مبتلا به کووید 19 حتی آن هایی که بدون نشانه هستند، می توانندویروس را تا سه هفته نهفته نگه دارند.

 

مطالعه ای جدید نشان می دهد کودکان می توانند ویروس  SARS-CoV-2   که عامل کرونا است را در خود،حتی اگر علائمی از خود بروز ندهند یا حتی بعد از  بین رفتن علائم، میزبانی دهند.

مطالعه ای که این تفسیر را برجسته می کند، روی 91 طفل بیمار که در 22 بیمارستان در کره ی جنوبی پایش می شدند تمرکز کرده است. برخلاف سیستم سلامت آمریکا افرادی که در کره دچار بیماری می شوند تا از بین رفتن عفونت در بیمارستان می مانند.

بیماران این آزمایش از طریق دنبال کردن تماس ها یا پیدا کردن علائم مشخص شده بودند. حدود 22 درضد هیچ علائمی نداشتند، 20 درصد در ابتدا بدون نشانه بودند اما بعدا علائم را بروز دادند و 58 درصد در آزمایش اول خود با علامت بودند. در طول آزمایش کودکان در بیمارستان هایی که بودند به طور مرتب و هر سه روز یک بار تست می شدند  تا روند پیشرفت و نهفتگی ویروس بررسی شود.

یافته های پژوهش نشان می دهد که مدت زمان علائم به طور گسترده متفاوت بود.از سه روز تا سه هفته. همچنین مدت زمانی که کودکان به ویروس آلوده بودند و میزبان ویروس بودند هم متفاوت بود.

با وجود اینکه در یک بازه ی دو و نیم هفته ای ویروس قابل تشخیص بود اما تعداد زیادی از شرکت کنندگان( حدود یک پنجم بیماران بدون علائم و نصف بیماران علامت دار) تا سه هفته میزبان ویروس بودند

این پژوهش نکات زیادی در مورد کرونا در کودکان نشان می دهد.یکی از این نکته ها تعداد زیاد بیماران بدون علامت( یک پنجم افراد این پژوهش) است.

نکته ی دیگر این است که کودکان که گمان برده می شود به حالت خفیف بیماری با علائم کم شدت دچار می شوند؛ می توانند تا هفته ها علائم را حفظ کنند.

نکته ی مهم سوم دوره ی میزبانی متفاوت ویروس است.حتی کودکان بدون علامت تا مدت زیادی ویروس را در خود میزبانی میکردند که  آن ها را یک حامل و انتقال دهنده ی کلیدی می کند.

نویسندگان مقاله ی مربوط به این پژوهش می گویند با وجود یافته های مهم ،این پژوهش سوالات زیادی را نیز ایجاد می کند.یکی از نگرانی ها رابطه ی بین نتیجه ی تست و انتقال دهندگی است.یک مقدار مثبت یا منفی گاهی عفونت را نشان نمی دهد. برای مثال بعضی از نتایج مثبت ممکن است مربوط به افرادی باشد که به حالت خفیفی از بیماری مبتلا هستندو امکان انتقال ندارند و برعکس نتیجه ی منفی آزمایش ممکن است هنوز سطح هایی از ویروس را داشته باشد که عفونت زا هستند.

در نهایت  دکتر دبیاسی و دلانی نویسندگان این پژوهش، می گویند این پژوهش، تنها نمونه های دستگاه تنتفش را بررسی کرده است در صورتی که در پژوهش های متعددی؛ ویروس در بقیه ی سیالات بدن از جمله مدفوع یافت شده است. نقش این منابع دیگر ویروس در گسترش بیماری ناشناخته است.

این دو پزشک می گویند این یافته ها و پرسش های بیشتر می تواند روی نحوه یب هبود و تصحیح سیستم سلامت برای به کنترل درآوردن کووید 19 اثر بگذارد.

 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

neurosciencenews.com

 

به این مقاله امتیاز دهید