07136476172 - 09172030360 [email protected]

محققان دانشگاه تگزاس در سان آنتونیو (UTSA) در حال پیگیری یک مطالعه نوآورانه از مغز هستند که در مورد عملکرد بخش آمیگدال مغز می باشد و می تواند در درک بهتری از اختلال استرس پس از آسیب، اضطراب، افسردگی و آلزایمر نقش داشته باشد.

محققان، مطالعه خود را با عنوان “یک حلقه مهاری non-canonical قشری-آمیگدال” در مجله علوم اعصاب منتشر کردند. (“A non-canonical cortico-amygdala inhibitory loop”)

تصور می شود شرایطی مانند PTSD، اضطراب و افسردگی با عملکرد غیر طبیعی آمیگدال مرتبط است که در لوب های تمپورال قرار دارد و در پردازش احساسات، اعمال و شناخت نقش اساسی دارد.

Apicella یکی از نویسندگان این مطالعه اظهار کرد: “این مقاله پژوهشی جدید شواهد آناتومیکی و فیزیولوژیکی را برای وجود یک مسیر بازدارنده با برد طولانی از قشر شنوایی به آمیگدال در مغز موش ارائه می دهد.” “برای اولین بار، در مقاله ما این مسیر مربوط به عملکرد عاطفه نشان داده شده است.”

 

 

Apicella توضیح داد که پیشرفت در تکنیک های برچسب زدن به سلولهای عصبی فردی، باعث می شود که سلولهای عصبی جدا شده از قشر شنوایی تا آمیگدال را تشخیص داده و امتحان کنند.

وی افزود: سلولهای عصبی مهاری قشر مغز می توانند فعالیت نورونهای اصلی آمیگدال را تغییر دهند و بنابراین می توانند به طور مستقیم خروجی آمیگدال را کنترل کنند. نورونها حاوی ماده ای به نام سوماتوستاتین هستند و عملکردهای فیزیولوژیکی را تنظیم می کند و ارتباط با نورون های اصلی که به سایر مناطق مغز در خارج از آمیگدال هستند و در ترس و رفتارهای بی پروا درگیر هستند را، تشکیل می دهد.

Acipella خاطر نشان کرد: “کشف اینکه آمیگدال هر دو ورودی تحریکی و مهاری را از آن قشر دریافت می کند، نشان می دهد که زمان و قدرت نسبی این ورودی ها می تواند بر فعالیت آمیگدال تأثیر گذار باشد.

 

Apicella و تیم تحقیقاتی وی خاطرنشان کردند که در آزمایشهای بعدی باید بررسی کنند که آیا این مکانیسم کلی است که براساس آن محرکهای حسی می توانند بر فرآیندهای کنترل شده توسط آمیگدال تأثیر بگذارند، مانند ترس / رفتارهای نامطلوب. همچنین، چگونگی اختلال در این مسیر می تواند منجر به چندین بیماری عصبی و روانشناختی شود. اختلالاتی مانند آلزایمر، اضطراب، افسردگی و PTSD.

تحقیقات مربوط به این موضوع در آزمایشگاه Apicella ادامه خواهد یافت. این گروه تحقیقاتی اساس عصبی ادراک را بررسی می کنند. به طور خاص، محققان می خواهند بفهمند، چگونه میکرولوپ های قشر مغز اطلاعات حسی را پردازش می کنند که منجر به نتایج رفتاری می شود.

 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مز دانا مراجعه کنید. 

منبع:

UT San Antonio

 

به این مقاله امتیاز دهید