07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

صبر کردن برای اکثر ما سخت است، اما زیاد پیش آمده که صبوری به خرج داده و اتفاقات بهتری افتاده است. اینکه چرا صبر کردن سخت است و  چگونه می توان صبور بود سوال های مهمی هستند.

 

چرا صبرکردن سخت است؟

 

 

1.صبر ما را مجبور میکند عدم اطمینان را بپذیریم.

 

“در لحظه” بودن (در حالی که هوشیار و متمرکز بر خود هستیم) در حالی که درگیر کارهای عادی هستید ، به اندازه کافی دشوار است. صبرکردن باعث می شود بخواهیم واکنش خود را به آینده موکول کنیم و این موضوع، عدم اطمینان را برایمان به ارمغان می آورد.

 

2.صبر ناخوشایند است.

 

ذات و موجودیت ما دوست دارد بداند چه اتفاقی می افتد. دوست دارد آماده شود و جلو برود. ما می خواهیم با کمترین استرس ، اوضاع بسیار راحت باشد. بنابراین ، ما صبر را با ناراحتی همراه می کنیم.

 

 

3.صبر قدرت و کنترل ما را از بین می برد.

 

گاهی اوقات درد عاطفی ، روانی یا حتی جسمی می تواند نتیجه مستقیم انتظار باشد. در شرایطی که صبر و شکیبایی برای یک چیز معنادار و شخصی لازم است ، بقای غریزه و محافظت از بدن ما شروع می شود.

با این کار گاهی احساس بدی به ما دست می دهد. می تواند فضایی ناراحت کننده و عصبی برای خود و اطرافیان ایجاد کند.

 

 

4.صبر باعث ایجاد وقت و ایجاد فضای مناسب برای گزینه ها می شود.

 

بعضی اوقات مردم دوست ندارند بیش از حد انتخاب کنند. کسانی که به این تصور که سرنوشت مداخله می کند پایبند هستند ، وقتی وقت برای انتخاب وجود دارد ، ممکن است ناراحت شوند. صبر در مورد از دست دادن کنترل ، اما همچنین در کنترل بیش از حد ، احساس ناخوشایندی ایجاد می شود.

 

این سناریو را در نظر بگیرید: انسان برای کار رویایی درخواست می کند. فرد یک هفته منتظر می ماند؛ فرصت شغلی دیگر خود را نشان می دهد؛ منتظر مصاحبه برای فرصت دوم است در حالی که منتظر اخبار اولین فرصت است.

یک هفته دیگر می گذرد مصاحبه برای شغل دوم ب عنوان پشتیبان؛ شغل دوم به او پیشنهاد می شود حالا او با یک انتخاب روبرو است. آیا او کار را قبول می کند یا منتظر اخبار مربوط به اولین خبر است؟ انتخاب ها می توانند به اندازه نداشتن گزینه ها ناامیدکننده باشند.

 

 

پس چرا صبوری مهم است؟

 

اینها برخی از ناامیدترین موارد پیرامون “صبر” است و من مطمئن هستم که موارد بسیار بیشتری وجود دارد. اما چرا صبوری برای ما اینقدر مهم است؟ چرا به اصطلاح “فضیلت” است؟ اگر ما درس ها را بپذیریم و استفاده کنیم ، علائم بی صبری کاتالیزور رشد شخصی هستند.

 

بی صبری هر شخصی را به روشی خاص و شخصی تحت تأثیر قرار خواهد داد. عدم کنترل ، کنترل زیاد ، سبک زندگی عجولانه ، عدم تمرکز حواس یا حضور ، نیاز به روال شدید یا تمایل به عدم تصمیم گیری ، به روشی معنادار و جهانی به چالش کشیده خواهد شد.

 

همچنین یک دستورالعمل معنوی تر در مورد بی صبری و کنترل وجود دارد که نشان می دهد با به دست آوردن خودکنترلی ، که پایه و اساس بیشتر این علائم است ، نیروهای بیرونی تأثیر کمتری بر ما دارند. زمینه های ما شفاف تر و روحیه ما روشن تر می شوند.

داشتن خودکنترلی در نهایت تعیین می کند که چگونه تأخیرها ، صبر و عدم اطمینان را کنترل کنیم. از طریق این کارهای روزمره است که ما نسبت به خود و نحوه تأثیرگذاری بر دیگران آگاهی بیشتری پیدا می کنیم.

 

منبع: http://omtimes.com

ارتباط سروتونین با صبر