07136476172 - 09172030360 [email protected]

آمار زوال عقل در آینده

پیش بینی می شود تا سال 2030، 75 تا 82 میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل مبتلا شوند. تشخیص زودهنگام برای مدیریت و مداخله به موقع برای به تاخیر انداختن یا جلوگیری از زوال شناختی و شروع زوال عقل ارزشمند است. توانایی های شناختی با افزایش سن کاهش می یابد. با این حال، علیرغم سیر نزولی انباشته شناخت، مطالعات قبلی ناهمگونی مشخصی در میزان کاهش در بین افراد نشان داده‌اند.

این امر نیاز به رویکردهای جدید برای تشخیص زودهنگام زوال شناختی، بر اساس نشانگرهای زیستی انحطاط بیولوژیکی سیستماتیک مرتبط با سن، از جمله نشانگرهای پیری مولکولی در خون، و همچنین انحطاط مستقیم در مغز که توسط تصویربرداری ساختاری مغز گرفته شده است، برجسته می‌کند.

هر دوی این نشانگرها پتانسیل بالایی برای اطلاع رسانی و پیش‌بینی وضعیت شناختی آینده در سطح فردی دارند.

شناسایی نشانگرهای پیری مبتنی بر خون و تصویربرداری بیولوژیکی مرتبط با عملکرد شناختی در اواسط زندگی، دهه‌ها قبل از وجود علائم زوال عقل مرتبط با سن، ممکن است. این روش به تشخیص زودهنگام بیماری احتمالی در افراد با علائم خفیف کمک می کند.

همچنین شناسایی افراد آسیب پذیر را قبل از شروع آسیب عصبی غیرقابل برگشت تسهیل می کند. علاوه براین ها، موجب افزایش فرصت ها برای مداخله می شود.

تحقیقات اپیدمیولوژیک در مورد ارتباط زوال عقل و ژنتیک

 تحقیقات نشان داده اند که زوال شناختی مرتبط با سن توسط تعاملات بین عوامل ژنتیکی و محیطی کنترل می شود. اپی ژنتیک یک سیستم نشانه گذاری مولکولی است. این سیستم، عوامل محیطی و سبک زندگی را منعکس می کند. متیلاسیون DNA (DNAm) یکی از شناخته شده ترین مکانیسم های اپی ژنتیکی است که با پیری و بیماری های مرتبط با پیری مرتبط است. می توان از آن برای ارزیابی پیری بیولوژیکی استفاده کرد. سن DNAm مشتق از چند بافت و سن DNAm مشتق از خون، سن تقویمی را پیش‌بینی می‌کنند.

خلاصه مطالعه: پیش بینی خطر زوال عقل

یک مطالعه جدید گزارش می دهد که “سن” اپی ژنتیک شما می تواند خطر ابتلا به اختلالات شناختی و زوال عقل را در آینده پیش بینی کند. سن اپی ژنتیک تغییرات اپی ژنتیکی شخصی را که در رابطه با سن بیولوژیکی شما رخ می دهد، در نظر می گیرد.

منبع: دانشگاه نورث وسترن

نتایج این مطالعه در مجله Aging منتشر شده است. نشانگرهای اپی ژنتیک پیری شناختی می توانند عملکرد تست های شناختی را در مراحل بعدی زندگی پیش بینی کنند. سن اپی ژنتیک می تواند برای شناسایی افراد در معرض خطر زوال عقل بعدی مورد استفاده قرار گیرد. مداخله زودهنگام را که در غیر این صورت ممکن نبود، تسهیل می کند.

دکتر هو

مدیر مرکز انکولوژی جهانی، بخشی از موسسه رابرت جی. هیوی، سلامت جهانی، گفت: «این می تواند به افراد کمک کند تا درک کنند که باید سبک زندگی خود را اصلاح کنند. موجب افزایش آگاهی افرادی که پیری سریع دارند، می شود.

به طور معمول، تا زمان تشخیص بیماری آلزایمر یا زوال عقل، تخریب عصبی قابل توجهی قبلاً رخ داده است. قبل از این مرحله، پرسشنامه‌های عملکرد شناختی یا تصویربرداری مغز می‌توانند زوال شناختی پیش بالینی را نشان دهند. اما تصویربرداری گران است. ازطرفی پرسش‌نامه‌های عملکرد شناختی می‌توانند نتایج متناقضی ایجاد کنند.

دکتر یینان ژنگ، استادیار پزشکی پیشگیرانه در بخش اپیدمیولوژی و پیشگیری سرطان، گفت: “نیاز به نشانگرهای زیستی کمی و قابل دسترسی آسان وجود دارد.” مطالعات قبلی تغییرات اپی ژنتیکی خاص را با افزایش سن و بیماری‌های مرتبط با پیری مرتبط کرده‌اند. بنابراین دانشمندان یک امتیاز سن اپی ژنتیک را برای کمی کردن سن بیولوژیکی ایجاد کردند.

متیلاسیون DNA

امتیاز متیلاسیون DNA نواحی ژنومی خاص را اندازه‌گیری می‌کند. جاهایی که سطوح بیان چندین ژن، از جمله ژن‌های ساعت اپی ژنتیک و سایر ژن‌های مرتبط با عملکرد ایمنی، سیگنال‌دهی آدیپوسیتوکین، متابولیسم لیپید و التهاب را تغییر می‌دهد. این امتیاز به عنوان “سن اپی ژنتیک” گزارش شده است. برای تفسیر در مقایسه با سن تقویمی فرد طراحی شده است. به عنوان مثال، فردی با سن تقویمی 50 اما سن اپی ژنتیک 60 سال پیری اپی ژنتیک تسریع شده در نظر گرفته می شود.

محققان این سن اپی ژنتیکی را در دو نقطه زمانی مختلف برای شرکت‌کنندگان در مطالعه اعمال کردند. 1. شرکننده گان میانسال با خطر عروق کرونر در بزرگسالان جوان (CARDIA). 2. مطالعه طولانی‌مدت عوامل خطر قلبی عروقی که در سال 1983 با شرکت‌کنندگان در بزرگسالی جوان آغاز شد.

سایر داده ها

نویسندگان این مطالعه همچنین از داده های تصویربرداری مغز برای تعیین کمیت «سن مغز» در همان شرکت کنندگان استفاده کردند. این دو نشانگر پیری که هر دو در دو مقطع زمانی ارزیابی شدند، با عملکرد همان شرکت‌کنندگان در آزمون‌های عملکرد شناختی مرتبط بودند.

افزایش سن اپی ژنتیک در میانسالی عملکرد شناختی را پنج تا ده سال بعد پیش بینی می کرد. به طور مهم، سن اپی ژنتیک و سن مغز همبستگی ضعیفی داشتند. اینها بر اطلاعات تکمیلی مربوط به پیری شناختی تسریع شده تأکید داشت. به گفته ژنگ، در واقع، افزودن اطلاعات مربوط به سن مغز، دقت پیش‌بینی سن اپی ژنتیکی را بیشتر بهبود بخشید.

دکتر ژنگ گفت:

«سن اپی ژنتیک یک نشانگر زیستی نسبتاً پایدار با عملکرد پیش‌بینی بلندمدت قوی برای عملکرد شناختی است. در حالی که نشانگر زیستی سن مغز ممکن است در ارتباط زمانی با زوال شناختی به صورت پویاتر تغییر کند.»

این سن اپی ژنتیک، همراه با سن مغز، می‌تواند یک ابزار غربالگری اولیه مفید برای شناسایی بیماران در معرض خطر زوال عقل یا بیماری آلزایمر باشد. اما نویسندگان هشدار دادند که این نشانگرهای پیری باید در گروه‌های مسن‌تر با رویدادهای زوال عقل بالینی کالیبره و اعتبارسنجی شوند.

هو و ژنگ گفتند که به طور فعال به دنبال همکارانی هستند که به گروه‌های بیمار متناسب با این نیازها دسترسی داشته باشند.

سن اپی ژنتیک میانسالی، سن تصویربرداری عصبی مغز و عملکرد شناختی: مطالعه توسعه خطر عروق کرونر در بزرگسالان جوان (CARDIA)

نسبت جمعیت های سالخورده مبتلا به زوال عقل در حال افزایش است. نیاز فوری به شناسایی نشانگرهای بیولوژیکی پیری در اواسط زندگی وجود دارد. قبل از اینکه علائم زوال عقل مربوط به سن برای مداخله زودهنگام برای به تاخیر انداختن زوال شناختی و شروع زوال عقل ظاهر شود.

این مطالعه کوهورت شامل 1676 شرکت‌کننده سالم (میانگین سنی 40 سال) بود. حداکثر 15 سال پیگیری انجام شد. ما ارتباط بین عملکرد شناختی و دو دسته از نشانگرهای پیری بیولوژیکی جدید را ارزیابی کردیم: پیری اپی ژنتیک مبتنی بر خون و پیری مغز مبتنی بر تصویربرداری عصبی.

هم پیری اپی ژنتیک تسریع شده و هم پیری مغز به صورت آینده نگر با پیامدهای شناختی بدتری مرتبط بودند. به طور خاص، هر سال سریعتر پیری اپی ژنتیک یا مغز به طور متوسط با 0.19-0.28 نمره استروپ بالاتر (بدتر)، 0.04-0.05 پایین تر (بدتر) امتیاز RAVLT و 0.23-0.45 کمتر (بدتر) DSST (همگی میزان کشف نادرست) مرتبط بود.

پیری اپی ژنتیک یک نشانگر زیستی پایدارتر با عملکرد پیش‌بینی بلندمدت قوی برای عملکرد شناختی است. نشانگر زیستی پیری مغز ممکن است در ارتباط زمانی با زوال شناختی به صورت پویاتر تغییر کند.

مدل ترکیبی با استفاده از نشانگرهای اپی ژنتیک و پیری مغز

این مدل بالاترین دقت (AUC: 0.68، P<0.001) را در پیش‌بینی وضعیت عملکرد شناختی جهانی به دست آورد. تسریع سن اپی ژنتیک و سن مغز در میانسالی ممکن است به شناسایی به موقع افراد در معرض خطر زوال عقل سریع کمک کند. در نتیجه توسعه مداخلاتی را برای حفظ عملکرد بهینه در طول عمر را افزایش می دهد.

چنان چه از مشکلات مربوط به حافظه رنج می برید، ما در انستیتو سلامت مغز دانا در کنارتان هستیم.

 

منبع: Epigenetic Age Predicts Cognitive Function – Neuroscience News

Mid-life epigenetic age, neuroimaging brain age, and cognitive function: coronary artery risk development in young adults (CARDIA) study | Aging (aging-us.com)

اینترفرون باعث ایجاد اختلال شناختی در مدل بیماری آلزایمر می شود!

متفورمین در آلزایمر!

آیا ورزش هوازی می تواند عملکرد شناختی را افزایش و خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهد؟