07136476172 - 09172030360 [email protected]

239 دانشمند از 32 کشور جهان از حیطه های مختلف علمی و مهندسی از جمله ویروس شناسی، فیزیک ذرات معلق در هوا، اپیدمیولوژی، پزشکی و مهندسی ساختمان گرد هم آمده و برای تشخیص و كاهش انتقال ویروس کرونا، در هوا بررسی هایی را انجام دادند.

به گفته لیدیا موراواسكا، متخصص كیفیت هوا و بهداشت بین المللی، “شخص آلوده هنگام تنفس و صحبت كردن، قطرات تنفسی حاوی ویروس را میتواند بسیار فراتر از 1.5 متر که در حال حاضر فاصله اجتماعی لازم اعلام شده است، پرتاب کرده و ویروس را منتشر کنند و برای این فاصله اجتماعی اعلام شده درخواست تجدید نظر  کردند.”

 

 

“در سرعت هوای معمولی در محیط داخلی، یک قطره 5 میکرونی ده ها متر حرکت می کند، بسیار بیشتر از مقیاس یک اتاق معمولی.”

امضا کنندگان این درخواست از بسیاری از رشته ها شامل زمینه های مختلف علمی و مهندسی از جمله ویروس شناسی، فیزیک ذرات معلق در هوا ، دینامیک جریان، اپیدمیولوژی، پزشکی و مهندسی ساختمان بودند.

 

 

“تخصص در بسیاری از زمینه های علمی و مهندسی ما را قادر می سازد كه خصوصیات و سازوكارهای تولید میکرودراپلت های تنفسی (قطرات ریز تنفسی)، چگونگی زنده ماندن ویروس ها در این میکرودراپلت ها و الگوهای حمل آن ها را در ساختمان ها مورد ارزیابی قرار دهیم.”

 

 

اقداماتی که برای کاهش انتقال هوا باید انجام شود شامل موارد زیر است:

 

تهویه کافی و مؤثر (تأمین هوای پاک در فضای باز، به حداقل رساندن هوای چرخشی) بخصوص در ساختمانهای عمومی، محیط کار، مدارس، بیمارستانها و خانه های مراقبت از سالمندان.

فراهم نمودن تهویه عمومی با کنترل عفونت در هوا مانند اگزوز موضعی، تصفیه هوا با راندمان بالا و چراغ های ماوراء بنفش ضد میکروبی.

خودداری از ازدحام جمعیت به ویژه در نواحی حمل و نقل عمومی و ساختمانهای عمومی

“این موارد عملی هستند و به راحتی قابل اجرا می باشند. در عین حال بسیاری از آنها پرهزینه نیستند. به عنوان مثال، مراحل ساده مانند باز کردن در و پنجره می تواند سرعت جریان هوا را در بسیاری از ساختمان ها به طرز چشمگیری افزایش دهد. در حال حاضر بسیاری از مقامات بهداشتی بر شستشوی دست، حفظ فاصله اجتماعی و اقدامات احتیاطی دیگر توجه دارند. شستشوی دست و فاصله اجتماعی بسیار مفید است، اما به نظر می رسد برای محافظت در مقابل قطرات ریز تنفسی حامل ویروس که توسط افراد آلوده منتشر شده اند، کافی نیستند. ”

پروفسور موراواسكا توضیح داد كه مطالعات تحقيقي گذشته نگر از اپيدمي SARS نشان داده است كه انتقال هوا از محتملترين مكانيسمهایی است كه الگوی فضايي عفونت ها را بیان مي كند.

 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

“It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19” by Lidia Morawska, Donald K Milton. Clinical Infectious Diseases