07136476172 - 09172030360 [email protected]

این رویداد با هدف ارائه یک بررسی چند رشته ای در مورد مدیریت استرس از دیدگاه علوم اعصاب، روانشناسی و پزشکی جایگزین، به ویژه در عصر ویروس کورونا ارائه خواهد شد. این ارتباط با همکاری بین SAM-Swiss Alternative Medicine (Geneva, Switzerland)، Dana Brain Health Institute ،Fars Meditation Academy and THE COLLECTIVE (Nashvill, TN, USA) صورت گرفته است.

زمان برگزاری : May 21, 2020 – پنجشنبه: 1 خرداد 1399 ساعت 6:30 عصر

این سمینار به صورت رایگان برگزار می شود. 

 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

به این مقاله امتیاز دهید