07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

ذهن آگاهی و تعیین هدف :

شناخت انگیزه های درونی مان، کلید اصلی در تعیین اهداف درست است.

روانشناسان به شما می گویند که تفاوت بسیار زیادی بین تعیین هدف و تعیین هدف “درست” وجود دارد.

از کجا بدانیم اهداف درستی را انتخاب کرده ایم؟

پرسیدن این 5 سوال کمک کننده است.به هر کدام از این سوالات امتیازی دهید که نشان دهد به چه دلیل هایی، هدف مورد نظر را برای به دست آوردن انتخاب کرده اید.

1.آیا شخص دیگری از من می خواهد که به این هدف برسم؟ یا اگر به این هدف برسم، شخص دیگری چیزی به من می دهد؟

2.آیا اگر به این هدف نرسم، شرمسار خواهم شد؟

3.آیا واقعا باور دارم که این یک هدف مهم برای دستیابی است؟

4.آیا این هدف، برای من لذت بخش است؟

5.آیا این هدف، آینه ی ارزش های مهم زندگی من و نشان دهنده ی کیستی من است؟

 

اگر سوالات 3 و 4 و 5، در مورد هدف شما درست بودند، به احتمال زیاد هدف خود را به خوبی انتخاب کرده اید. اگرسوالات 1 و 2 در مورد شما درست بودند، احتمالا لازم است مسیر خود را کمی تغییر دهید.

یک پژوهش به تازگی انجام شده نشان میدهد که افراد “ذهن آگاه”، یا به عبارتی افرادی که می توانند به طور پیوسته و بدون قضاوت در زمان حال بمانند،در تعیین اهداف درست، موفق تر از دیگران هستند.

زمانی که افراد به سمت اهدافی حرکت می کنند که با ارزش ها،استعداد ها، علایق و نیاز هایشان در یک جهت قرار دارد، با احتمال بیشتری به اهداف خود می رسند.

رسیدن به اهدافی که با وجود ما هماهنگی دارند، تجربه ی احساس استقلال، شایستگی و متعلق بودن را به دنبال دارد که برای سلامت روانی لازم است.

در مقابل، حرکت به سمت اهدافی که تناسب زیادی با ما ندارند، می تواند به تلف کردن زمان و انرژی منجر شود. اینها معمولا اهدافی هستند که حتی اگر به آن ها دست پیدا کنید، کمک اندکی به سلامت و رشد شما می کنند.

افراد ذهن آگاه ؛ خودآگاهی بالاتری دارند و درنتیجه طبق شواهد این پژوهش می توانند اهدافی انتخاب کنند که بیشتر در جهت ارزش ها و علایقشان باشد.

 

پژوهشگران این پژوهش نتیجه می گیرند که افراد ذهن آگاه به طور کلی اهداف بهتری دارند. اهدافی که بیشتر با شخصیت آن ها و نیازهایشان هماهنگ است و در طول زمان در آن ها درونی شده است.

به طرز جالبی این پژوهش با نتایج پژوهش دیگری در زمینه ی ذهن آگاهی و تعیین هدف، همسو است.یک پژوهش جدید دیگر نشان می دهد که افراد ذهن آگاه، نسبت به دیگران با انگیزه تر هستند.

گرجه این نتیجه دور از ذهن به نظر می رسد، پژوهشگران دلیل مناسبی برای آن دارند. افراد با انگیزه، توانایی بیشتری در ایجاد تعادل در توجه و تمرکز خود برای رسیدن به اهدافشان دارند.به بیان دیگر ذهن آگاهی موجب موفقیت و انگیزش افراد می شود.

منابع:

Smyth, A. P., Werner, K. M., Milyavskaya, M., Holding, A., & Koestner, R. (2020). Do mindful people set better goals? Investigating the relation between trait mindfulness, self-concordance, and goal progress. Journal of Research in Personality, 88, 104015.

مطالب مرتبط:

چگونه به هدف هایمان برسیم؟!

با انگیزه ماندن برای تعیین اهداف بزرگ حتی در شرایط کرونا