07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

براساس تحقیقات جدید، برای اینکه مردم غالباً فراموش می کنند روزانه داروی خود را مصرف کنند یا به ایمیل های خود پاسخ دهند، دلیلی وجود دارد. این دلیل را می توان با درک شکاف بین قصد انجام یک عمل و در حقیقت انجام آن عمل، یافت.

 

رفتارهای روزمره که به مرور زمان تکرار می شوند و در بستر بسیاری از رفتارهای مشابه دیگر رخ می دهند، می تواند منجر شود افراد گاهی بین قصد انجام یک کار و انجام واقعی آن کار، نتوانند تفاوت قائل شوند.

“اهداف و برنامه ریزی ها معمولاً اجرای وظایف را بهبود می بخشند. ما به آنها نیاز داریم تا در جامعه فعالیت کنیم، اهداف خود را تحقق بخشیم و با دیگران همگام شویم. ”

“هنگامی که قصد داریم مثلا فرمی را امضا کنیم که به طور معمول انجام می دهیم، ابتدا برای انجام آن قصد می کنیم و تصور می کنیم که آن را انجام داده ایم، ولی ما در واقع فرم را امضا نکرده ایم.”

در طول پنج مطالعه، آلباراسین و همکارانش پدیده ای را که قبلاً ناشناخته بود مورد بررسی قرار دادند که در آن یک تصمیم رفتاری روزمره، وقتی شخصی فقط قصد انجام یک عمل را داشته و همچنین سازوکارهای روانشناختی آن، مطالعه شده است.

“هدف ما ایجاد یک روش آزمایشگاهی آنالوگ است که شامل تصمیمات رفتاری نسبتاً ساده، تکراری و مشابه برای ایجاد شرایط فرضی، جهت ایجاد سطوح بالای خطا می باشد.”

در این تحقیق شرکت کنندگان افرادی را برای استخدام در یک شغل انتخاب کردند و تصمیم گرفتند عده ای را بعدا استخدام کنند.

پس از تاخیر، از شرکت کنندگان خواسته شد که گزارش دهند آیا آنها به تصمیم خود عمل کرده اند یا فقط قصد انجام این کار را برای هر شخصی که دیده بودند، داشته اند.

 

 

“این روش به دقت مورد استفاده قرار گرفت تا خطاهای لازم را برای ما ایجاد کند، ویژگی های بی ربط را در تمام شرایط ثابت نگه داشتیم” “اگر قصد انجام عمل در ایجاد گزارش های غلط رفتاری نقش علّی داشته باشند، این شکاف بین قصد انجام عمل و انجام واقعی عمل باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.”

“نتایج ما تأکید می کند که رفتارها وقتی که روتین است با قصد انجام کار سازگارتر خواهد بود.” “این یافته نشان می دهد که ما باید از پتانسیل خطا در این رفتارهای مشابه بی اهمیت آگاه باشیم.”

به طور کلی، درک پیچیدگی پیوند هدف-رفتار و تأثیرات احتمالی شکل گیری قصد برای ارتقاء رفتارهای مفید در بسیاری از حوزه ها، از تصمیمات مالی گرفته تا سلامت فرد، ضروری است.”

 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

 

The Role of Defensive Confidence in Preference for Proattitudinal Information: How Believing That One Is Strong Can Sometimes Be a Defensive Weakness

به این مقاله امتیاز دهید