07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

مردان و زنان خیانت جسمی و عاطفی را متفاوت می بینند. خانم ها امور عاطفی را جدی تر می دانند و آقایان خیانت جسمی را جدی تر می پندارند. محققان گزارش می دهند اگر یکی از شرکا احساس کند که رابطه آنها با خیانت مورد تهدید قرار گرفته است، بدون در نظر گرفتن جنسیت، بخشش این امر بسیار سخت است.

 

خیانت یکی از شایع ترین دلایلی است که زوج ها به روابط خود پایان می دهند. محققانی که 160 فرهنگ مختلف را مطالعه کرده اند، متوجه شدند که این موضوع در سراسر جهان صادق است.

با این حال، زن و مرد دیدگاه های متفاوتی نسبت به خیانت دارند.

مردان معمولاً خیانت جسمی را جدی تر از زنان می دانند.

زنان خیانت عاطفی – هنگامی که شریک زندگی رابطه عاطفی نزدیکی با شخص دیگر را آغاز می کند – جدی تر می دانند.

زن و مرد علیرغم اینکه دیدگاه های متفاوتی را نسبت به خیانت تجربه می کنند، یافته های جدید نشان می دهد که میزان بخشش با نوع خیانت ارتباط ندارد.

 

 

سازوکارهای بخشش بین جنسیت کم و بیش یکسان است.

این مقاله به خیانت و سازوكارهاي بخشش مي پردازد.

یک گروه تحقیقاتی  92 زوج را برای مطالعه مورد بررسی قرار داد. این زوج ها بطور مستقل پرسشنامه مربوط به موضوعات شرح داده شده در سناریو های فرضی را تکمیل کردند که در آن شریک زندگی به طرق مختلف خیانت کرده است.

یک سناریو خیانت جنسی شریک زندگی را با شخص دیگری توصیف می کند، اما عاشق او نشده است.

در سناریوی دیگر، شریک زندگی عاشق شخص دیگری می شود، اما رابطه جنسی ندارد.

بنابراین مردم چقدر حاضر هستند شریک زندگی خود را ببخشند؟ در این مطالعه معلوم می شود که زن و مرد هر دو تقریباً به طور یکسان، به بخشش خیانت همسر خود فکر می کنند.

بیشتر افراد، صرف نظر از جنسیت و نوع خیانت، بعید می دانند که شریک زندگی خود را ببخشند.

Trond Viggo Grøntvedt، یکی از همکاران در گروه روانشناسی، توضیح می دهد: “این که آیا زن و شوهر از هم جدا شدند یا نه، در درجه اول بستگی به این دارد که چقدر خیانت رابطه آنها را تهدید می کند.”

 

 

هرچه خیانت رابطه را بیشتر تهدید کند، احتمال از هم پاشیده شدن روابط بیشتر است.

اینکه آیا شرکا معتقدند که این رابطه می تواند ادامه یابد نیز بستگی به میزان تمایل آنها برای بخشیدن یکدیگر دارد، به خصوص اگر بخواهند از شریک زندگی خود فاصله نگیرند.

علیرغم اینکه زن و مرد دیدگاه های متفاوتی نسبت به خیانت دارند، تقریباً مایل هستند که شریک زندگی خود را ببخشند و یافته های جدید نشان می دهد که میزان بخشش با نوع خیانت ارتباط ندارد.

البته تفاوتهای بزرگ فردی حتی در هر جنس وجود دارد. افراد با توجه به شخصیت و شرایط آنها نسبت به خیانت، متفاوت واکنش نشان می دهند.

پروفسور مونس بنندیکسن در گروه روانشناسی NTNU می گوید: “بسیاری از مردم ممکن است فکر کنند که زوج هایی که رابطه قوی دارند بهتر قادر به بخشش خیانت یکدیگر هستند، اما این در مطالعه ما مشخص نشده است.”

جنبه دیگر در مواردی از خیانت عاطفی وجود دارد که در آن هیچ رابطه جنسی صورت نگرفته است. در این مورد فرد تا چه میزان می تواند برای آنچه اتفاق افتاده مقصر باشد؟

بندیکسن می گوید: “میزان مقصر شناخته شدن شریک زندگی با تمایل فرد به بخشش، مرتبط بود.”

همچنین، رابطه زن و مرد در بیشترین حالت خطر، زمانی بود که فرد خیانت کننده خود را ملزم به پایان بخشیدن به یک رابطه عمیق و نزدیک با فرد دیگر کند.

 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

“Breakup Likelihood Following Hypothetical Sexual or Emotional Infidelity: Perceived Threat, Blame, and Forgiveness”