07136476172 - 09172030360 [email protected]

یک مطالعه جدید نشان داد که نمره دهی تست های حافظه کلامی با در نظر داشتن جنسیت، می تواند تا 20٪ تشخیص اختلال شناختی خفیف (MCI) را تغییر دهد. تحقیقات جدید تفاوتهای شناختی بین مردان و زنان پس از سن 65 سالگی را ارزیابی می کند.


شواهد نشان می دهد که زنان حافظه کلامی بهتری نسبت به مردان دارند، و با این حال، تست هایی که توانایی شناختی را ارزیابی می کنند، این موضوع را منعکس نمی کنند.

در مطالعه جدید، محققان تست های حافظه را با استفاده از استانداردها و آستانه های مختلف برای مردان و زنان به دست آوردند.

آنها دریافتند که استفاده از نمرات خاص باتوجه به جنسیت، منجر به 10٪ بیشتر در تشخیص MCI برای زنان و 10٪ کمتر برای مردان  در مقایسه با نمرات استفاده شده از میانگین شد.

این تیم پیشنهاد می کند که اگر مطالعات بیشتری به اثبات این یافته ها بپردازند، می توانند شیوه تشخیص پزشکان را با توجه به تفاوت مرد و زن را برای زوال عقل تغییر دهند.

Erin E. Sundermann، نویسنده اول پژوهش، و دانشمند دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، اظهار میکند: “اگر این نتایج تأیید شود، پیامدهای اساسی خواهد داشت.”

او توضیح می دهد که یکی از پیامدهای شناسایی افراد به دلیل عدم وجود مشکل حافظه در هنگام بروز مشکل در حافظه، این است که آنها در صورت لزوم شروع به درمان نمی کنند. این همچنین به نوبه خود، می تواند به این معنا باشد که آنها و خانواده هایشان شروع به برنامه ریزی مراقبت های آینده و ترتیب امور نمی کنند.

برعکس، تشخیص نادرست شخص مبتلا به MCI هنگامی که این بیماری را نداشته باشد به معنای مصرف داروهای غیر ضروری است و آنها و خانواده هایشان استرس بیش از حدی را تجربه خواهند کرد.

علائم معمولی MCI شامل از دست دادن موضوع مکالمه و فراموش کردن قرارهای مهم است. مشکلات استدلال و تصمیم گیری نیز می تواند بروز کند.

در حالی که MCI معمولاً قبل از زوال عقل است، داشتن این شرط لزوماً به معنای زوال عقل نخواهد بود.

MCI حدود 15-20 درصد از افراد 65 ساله و بالاتر را مبتلا می کند.

یافته های اخیر از نتایج یک مطالعه در سال 2016، نشان داد که زنان حافظه کلامی بهتری نسبت به مردان نشان می دهند. این اتفاق می افتد حتی اگر توانایی مغز آنها در متابولیزه کردن گلوکز، اختلالات مشابه داشته باشد.

مشکلات متابولیسم گلوکز در مغز، یکی از ویژگی های بیماری آلزایمر است که شایع ترین علت زوال عقل است.

ساندنمن، که همچنین نویسنده اول می باشد، خاطرنشان می کند: “این [یافتن اولیه] به ویژه اهمیت دارد زیرا از تست های حافظه کلامی برای تشخیص افراد مبتلا به آلزایمر و [MCI] استفاده می شود، بنابراین ممکن است بیمار بودن یا نبودن اشخاص به درستی، تشخیص داده نشوند.” 

 


برای تحقیقات جدید، این تیم با استفاده از نتایج آزمون یادگیری کلامی شنوایی Rey Auditory Verbal Learning Test شروع به کار کرد.

از این داده ها، محققان هنجارهای جدید و نمرات cut-off را برای مردان و زنان به طور جداگانه محاسبه کردند تا بتواننداین نتایج را با نتایج حاصل از نمرات سنتی مقایسه کنند.

فاکتورهای خاص مربوط به جنسییت و نمرات cut-off این واقعیت را در نظر گرفت که زنان به طور معمول در آزمون ها نمره بالاتری می گرفتند، که شامل یادگیری کلمات برای فراخوانی فوری و با تأخیر بود.


“تجزیه و تحلیل Biomarker ها نیز از این فرضیه که تشخیص باید با در نظر گرفتن جنسیت اتفاق بیفتد، حمایت می کند. “این عوامل ترکیبی منجر به تحقیقاتی می شود که تخمین می زند چگونه درمانها برای زنان و مردان انجام  شود.”

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید. 

منبع:

MedicalScienceNews

به این مقاله امتیاز دهید