07136476172 - 09172030360 [email protected]

مطالعه جدید سلولهای T از 10 بیمار مبتلا به COVID-19 که تحت مراقبتهای ویژه قرار دارند، نشان می دهد، بیماران مبتلا به علائم تنفسی شدید در نتیجه عفونت SARS-CoV-2 می توانند به سرعت سلولهای T حمله کننده به ویروس را تولید کنند و با گذشت زمان حتی قادرند این میزان تولید را افزایش دهند. 

علاوه بر این، 2 نفر از 10 فرد سالم بدون قرار گرفتن در معرض ویروس، سلولهای T واکنش دهنده SARS-CoV-2 را دارند، احتمالاً نشان می دهد که این سلولهای T به دلیل عفونت های گذشته یعنی coronaviruses هایی که علائم سرماخوردگی معمولی را نشان می دهند، به وجود آمده اند.

این داده های جدید به این سؤال پاسخ می دهند که آیا پاسخهای سلول T ویژه SARS-CoV-2 در بیماران، بسته به شدت بیماری در طول زمان متفاوت است و آیا بیماران دارای علائم شدیدتر می توانند سلولهای T محافظ ویژه ویروس را تولید کنند؟

این مطالعه همچنین سرنخهای جدیدی را در مورد سلولهایی که مسئول پاسخ بیش از حد ایمنی هستند، از جمله “طوفان های سایتوکینی” که تهدیدکننده زندگی هستند ارائه می دهد، همچنین ممکن است به طراحی واکسن کمک کند.

 

 

دانیلا ویسکوپف و همکارانش سلولهای خونی را از 10 بیمار در فواصل هفتگی، مورد بررسی قرار دادند و بلافاصله پس از بستری شدن در ICU برای COVID-19 و قرار گرفتن این سلولها در معرض “مگاپولها” از اپی توپ های شناخته شده SARS-CoV-2 – تکنیکی به منظور گرفتن کسر بزرگی از کل سلول های T واکنش پذیر ویروسی، استفاده کردند.

آنها از هر 10 بیمار سلولهای T کمک کننده مختص SARS-CoV-2 را در هر 10 بیمار و سلولهای T “قاتل” را در 8 فرد از 10 بیمار یافتند و تولید سلولهای سیتوکین های محرک التهابی را مشخص کردند.

قویترین پاسخ سلول T به گلیکوپروتئین سطح ویروس، به عنوان یک هدف امیدوار کننده برای القاء سلول های T مختص ویروس مشخص شد. علاوه بر این، غربالگری تمام بیماران در 0، 7 و 14 روز پس از ورود به مطالعه نشان داد که سلولهای T اختصاصی SARS-CoV-2 در طول دوره عفونت، نسبتاً زودرس بودند و با گذشت زمان در این بیماران افزایش یافته اند.

محققان با استفاده از همان روش تحریک سلول T در افراد کنترل سالم، سلولهای T واکنش دهنده SARS-CoV-2 را در 2 نفر از 10 فرد یافتند. براساس یافته های آنها، نویسندگان زمینه های امیدوارکننده ای را برای کارهای آینده از جمله بررسی چگونگی وجود سلولهای T مختص SARS-CoV-2 در گروه کنترل سالم با محافظت در برابر بیماری COVID-19 و همچنین شناسایی انواع سلولهای T مسئول طوفان سایتوکاین، فراهم کردند.

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

Weiskopf, D., et al. (2020) Phenotype and kinetics of SARS-CoV-2-specific T cells in COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome. Science Immunology.

به این مقاله امتیاز دهید