07136476172 - 09172030360 [email protected]

بوی بد نفرت!

پژوهش ها نشان می دهند که مشاهده ی رفتار بد، واکنش های عصبی ای را فعال می کند که در تحریک توسط بو های ناخوشایند و زننده هم فعال می شوند. این پژوهش همچنین یک نشانگر زیستی برای حس نفرت و انزجار در مغز مشخص می کند.

منبع: دانشگاه جنوا

رفتار های نا سالم، قضاوت های اخلاقی ای را در ما فعال می کنند که مشابه احساسات پایه ای ما که به بقایمان کمک می کنند هستند.

درحال حاضر دو فرضیه در نوشته های علمی در مورد ماهیت و هویت این احساسات وجود دارد.. بعضی از پژوهشگران نفرت و انزجار و بعضی دیگر، ترس را انتخاب می کنند.در این پژوهش جدید، که بر مبنای تصاویر مغزی انجام شده است، یک گروه از پژوهشگران در مورد نفرت اطلاعات بیشتری به دست آورده اند.

این پژوهش که در Science Advances چاپ شده است، نشان می دهد که رفتار های بد ناسالم همان پاسخ های مغزی ای را فعال می کنند که بوهای بد هم ایجاد می کنند.

نفرت و انزجار یک احساس پایه است که با بقای ما ارتباط دارد. بوی مواد، اطلاعاتی در مورد تازگی و قابل مصرف بودن غذا ها در اختیار ما می گذارد. انزجار می تواند باعث شود ما از مسومیت غذایی جلوگیری کنیم.

در مقابل، دردهم با فعالسازی رفلکس های خروجی، به ما کمک می کند با آسیب هایی که ممکن است ببینیم مقابله کنیم. روانشناسان معتقند این رفلکس های بقا، در زمان های پاسخ به رفتار بد دیگران هم فعال می شوند.

نفرت یا درد؟

این ارتباطات در رابطه ی بین موقعیت ها و احساسات مشاهده شده اند. برای مثال اگر شما چیزی بنوشید در حالی که مقاله ای در مورد فساد می خوانید و این قضاوت اخلاقی شما را تحت تاثیر قرار دهد، ممکن است احساس کنید نوشیدنی شما مزه ی بدی می دهد. برعکس این موضوع نیز برقرار است. بو ها می توانند حس تنفر و قضاوت های اخلاقی را برانگیخته کنند. برای مثال اگر کسی بوی بدی بدهد معمولا افراد اینطور قضاوت می کنند که آن شخص فرد سالمی نیست.

بعضی از پژوهش ها پیشنهاد می دهند که در این پروسه، نفرت نقش دارد در حالی که بعضی دیگر درد را مرتبط می دانند.

این تیم پژوهشی یک آزمایش با مطالعه ی تصاویر MRI  طراحی کردند تا در مورد این اختلاف نظر پژوهش کنند.

در این پژوهش، از طریق بو و گرمایی که باعث درد شود، افراد مورد آزمایش قرار گرفتند. بعد از این کار، به افراد متن هایی داده شد که ارزش ها و قضاوت های آنان را فعال می کرد. این متن قضیه ی قطار بود. این موضوع که برای نجات 5 نفر از برخورد قطار با آن ها باید یک نفر را بکشید. خواندن این دوراهی اخلاقی دشوار، در افرادی که در مقابل بوی بد قرار گرفته بودند، حس نفرت ایجاد کرد اما در افرادی که در معرض درد بودند تغییری ایجاد نکرد و  این موضوع با فعالیت های الکتریکی پوستی این افراد هم ثابت شد.

همچنین فعالیت های عصیبی در این آزمایش توسط MRI اندازه گیری شدند. این تیم پژوهشی  توانستند نشانه های زیستی ای را برای درد و نفرت پیدا کنند و این دو را از هم تمایز دهند.

به کمک این آزمایش ثابت شد که پاسخ مغز به حس نفرت تحت تاثیر قضاوت های اخلاقی قبل قرار می گیرد و این رابطه دو طرفه است. این موضوع علاوه بر یک پیشرفت در روانشناسی به پیداکردن نشانگر های زیستی بوی زننده، به ما کمک کرده است.

منبع:Malice leaves a nasty smell-neurosciencenews

به این مقاله امتیاز دهید